UPPGIFTER: Kina inför världens hårdaste regler för skärmtid

2023 08 28

I dag rekommenderar världshälsoorganisationen, WHO, att barn under 2 år inte bör ha någon skärmtid alls.

Barn mellan 2-3 år rekommenderas max 1 timmes skärmtid om dagen.

Rekommendationerna har tagits fram med utgångspunkt i studier som visat att skärmanvändande försvårar barns lärande. Amerikanska forskare har även konstaterat att för mycket skärmtid kan leda till suicidalt beteende hos barn.

Har inte agerat

Trots WHO:s rekommendationer har åtgärder för att begränsa skärmtiden uteblivit i många länder.

Sverige är ett av världens många länder som hittills inte agerat, även om Liberalerna har föreslagit en kraftig begränsning av tillåten skärmtid i skolan.

Diktatur tar i med hårdhandskarna 

Nu uppges dock stormakten Kina ta i med hårdhandskarna.  

Diktaturen planerar att ta fram ”världens mest restriktiva riktlinjer” gällande skärmtid för minderåriga, rapporterar amerikanska CNBC.

– Kinesiska tillsynsmyndigheter har föreslagit regler som skulle begränsa skärmtiden för personer under 18 år till högst två timmar per dag, framhåller nyhetskanalen.

Kinas nationella internettillsynsmyndighet, Cyberspace Administration of China (CAC) har fått i uppdrag att ta fram de nya direktiven.

Myndigheten har presenterat följande förslag: 

- Skärmtiden för barn under åtta år kommer begränsas till högst 40 minuter om dagen.

- Barn mellan åtta och 15 år kommer tillåtas att använda sin mobiltelefon högst en timme per dag.

- För barn mellan 16-17 år blir maxtiden två timmar per dag.

Höga krav på techjättar

De nya reglerna innebär att samtliga tillverkare av operativsystem, telefoner, datorer och appar måste ta fram ett ”användarläge för minderåriga” som gör det möjligt att begränsa skärmtiden.  

Om inte ett sådant system tas fram kommer aktörerna tvingas lämna den kinesiska marknaden. 

Vill utöka kontrollen

Pekingregimens nya regler handlar inte främst om att värna folkhälsan bland landets minderåriga.

– De radikala förslagen som lagts fram belyser Pekings strävan att utöva kontroll över fler delar av den digitala miljön i landet, skriver CNBC.

Det finns även en allmän kinesisk oro över att ”unga har exponerats för mycket för internet”.

– Direktiven är en del av en bredare insats från kinesiska myndigheter som syftar till att stävja och förebygga beroende av appar och smartphones bland personer under 18 år, framhåller CNBC. 

År 2021 införde Kina regler som förbjuder barn och tonåringar under 18 år att spela data- och tv-spel i mer än tre timmar per vecka.

Foto: N. Huener

Text: Redaktionen