NY FORSKNING: Skakande upptäckt gällande barn och skärmtid

2023 03 20

Alldeles för mycket skärmtid kan leda till suicidalt beteende hos barn.

Det menar amerikanska forskare som analyserat data från en långtidsstudie av hjärnans utveckling, rapporterar The Sun.

Varje extra timme som 9-11-åringar spenderade framför en skärm var kopplad till nio procents högre risk för självmordsbeteende två år senare, är en av de nya slutsatserna som studien drar.

Uppmanar föräldrar

Enligt Jason Nagata, en av författarna till studien, ersätter ofta skärmar sådant som socialisering, aktivitet och sömn.

– Användning av skärm kan leda till social isolering, nätmobbning och sömnstörningar, vilket kan förvärra mental hälsa, säger han.

Forskaren menar också att ett stort ansvar vilar på vårdnadshavarna för att begränsa skärmtiden till lämpliga nivåer.

– Föräldrarna bör regelbundet prata med sina barn om skärmanvändning och idealiskt skärmbeteende.

Följer andra studiers spår

Liknande resultat har funnits i andra studier. Det som är nytt med den aktuella studien är dock att man har kunnat göra en uppskattning av hur mycket risken för suicidalt beteende ökar för varje pålagd timme vid en skärm.

Redan 2018 kunde dock San Diego University presentera forskning som tydde på resultat i samma riktning.

– En timme, kanske två timmar om dagen ökar inte risken så mycket, sade psykologen Jean Twenge, som ledde studien i San Diego, till nättidningen Kqed 2018.

– Men när du kommer upp i tre timmar – och särskilt fyra och sedan fem timmar och längre – det är där det finns mycket större risk för självmordsförsök, när du tänker på självmord och allvarlig depression.

Vill ändra rekommendation i Sverige

Nyligen föreslog Barnläkarföreningen här i Sverige att det borde införas hårdare rekommendationer för de minsta barnens skärmanvändning.

Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar i sina senaste riktlinjer att barn under 2 år inte bör ha någon skärmtid alls. Barn mellan 2-3 år rekommenderas max 1 timmes skärmtid om dagen.

Rekommendationer som Sverige inte följer.

Helt fel enligt Barnläkarföreningen.

– Det handlar om kritiska fönster för hjärnans utveckling under de två första åren. Missar man det tar det mycket mera tid att ta igen, om det ens går, säger Ulrika Ådén, ordförande i svenska Barnläkarföreningen, till TV4 Nyheterna.

Foto: N. Huenerfuerst

Text: Redaktionen