Liberalerna föreslår kraftig förändring av tillåten skärmtid

2023 04 24

Skolan måste tillbaka till grunderna och låta fysiska böcker göra comeback som läromedel.

Det anser regeringspartiet Liberalerna som nu vill se en kraftig omläggning av politiken kopplat till skärmtiden i skolan.

– Den omfattande skärmtiden skapar problem. Att läsa längre texter väljs bort. Svårare uppgifter prioriteras inte, framhåller partiledaren Johan Pehrson (L) tillsammans med skolminister Lotta Edholm (L) i en debattartikel i Expressen.

“Borde vara undantag snarare än regel”

L-topparna är noga med att poängtera att det finns fördelar med digitala hjälpmedel.

En del av dem är till och med avgörande för att vissa elever ska kunna nå målen i skolan, men båda två efterlyser att tiden framför skärmen måste vara genomtänkt och forskningsbaserad.

Pehrson och Edholm pekar även på den tidigare regeringens digitaliseringsarbete i skolan, som Liberalerna menar har bidragit till att skärmarna i stor utsträckning ersatt böckerna.

Nu måste man “tänka om” och “gå tillbaka till skolans grunder”.

– Den här regeringen satsar därför över en halv miljard kronor på fysiska läroböcker. För de allra yngsta eleverna borde skärmar vara ett undantag snarare än regel.

Forskare: Försvårar lärandet

I takt med att digitaliseringen fått större genomslag och att samhället i stort fått större tillgång till, och i viss mån beroende av, skärmar har frågan om skärmtidens konsekvenser varit högt prioriterat i forskningen.

Särskilt när det gäller barn.

Förra året slog exempelvis tio forskare från Världshälsoorganisationen (WHO) larm om att skärmanvändande försvårar barns lärande – och barn under två år rekommenderas att inte använda skärmar överhuvudtaget.

Vill ändra reglerna

Sådana rekommendationer finns dock inte i Sverige.

Det är ett stort bekymmer, enligt Barnläkarföreningen.

– Det handlar om kritiska fönster för hjärnans utveckling under de två första åren. Missar man det tar det mycket mera tid att ta igen, om det ens går, säger föreningens ordförande Ulrika Ådén till TV4 Nyheterna.

Kan visa sig om 30 år

Andra studier har även pekat på att för mycket skärmtid kan leda till suicidalt beteende hos barn.

Forskare har också varnat för att den stora konsekvensen av dagens skärmtid sannolikt kommer att visa sig om 30 år – då i form av att hälften av världens vuxna befolkning kommer att lida av närsynthet.

Foto: E. Wade

Text: Redaktionen