Extremislamister attackerar tre storstäder

2021 08 03

Afghanistans ökända extremislamister – Talibanerna – anfaller nu tre storstäder i södra och västra Afghanistan. Samtidigt sipprar fasansfulla bilder ut till omvärlden på talibanernas skräckvälde som breder ut sig i landet.

85 000 talibansoldater bedöms finnas i landet och just nu är storstäderna Lashkargah med 190 000 invånare, Herat med 560 000 invånare samt landets näst största stad Kandahar med 615 000 invånare under anfall rapporterar BBC News.

USA som är på väg att lämna landet bistår regeringstrupper med flygstöd men talibanernas framryckningar indikerar deras frammarsch genom landet.

Islamiskt emirat

EU:s sändebud till Afghanistan, Tomas Niklasson, uppger att han tror att situationen är på väg att bli mycket värre och till BBC klargör han vad han fruktar att talibanernas mål med sina attacker i Afghanistan är.

– Att återupprätta deras islamiska emirat.

Samtidigt har Expressen kommit över fruktansvärda filmklipp som visar vad som är på väg att ske i landet:

◾ Liket av landet mest populära komiker släpas runt på marken

◾ Kvinnor misshandlas grovt

◾ En pensionär piskas

◾ En man får handen avhuggen

ANALYS

Något riktigt förfärligt är på väg att hända framför världens ögon. Något som inte borde kunna inträffa år 2021 – extremislamister är på väg att ta över ett hela land.

Och frågan är vad som ska ske nu. Omvärlden med USA i spetsen har naturligt nog tröttnat på sina insatser i Afghanistan då USA:s väljare självklart inte vill se sina soldaters blod spillas i ett främmande krig långt borta som aldrig tycks ta slut.

Torteras och slaktas

Samtidigt lär inte omvärlden kunna se på när befolkningen torteras och slaktas av extremislamister som väntas förvandla landet till ett skräckvälde. Men på vilket sätt omvärlden ska slå tillbaka är ännu oklart. Ett alternativ är att beväpna grupper i landet som är beredda att strida mot talibanerna men till skillnad från förr är det ytterst tveksamt om västvärlden är beredda att sätta in marktrupper igen.

En hemsk framtid

Diktaturen Kina är som vanligt på fel sida om historien och har givit talibanerna sitt stöd. Vad som kommer att ske härnäst är det ingen som vet men risken för en hemsk framtid är uppenbar.

Läs en fördjupning om talibanernas terror i Afghanistan här.

Läs en fördjupning om USA:s roll i Afghanistan här.

[yop_poll id="440"]

Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen