Sveriges statsepidemiolog uttalar sig om bakterieutbrottet i Danmark

2023 03 04

Minst 35 personer har nu dött av en invasiv streptokockinfektion i Danmark.

Detta enligt den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, vilket den här sidan rapporterade om tidigare idag.

Även i Storbritannien har ett större antal barn dött av samma bakterie, vilket vi skrev om redan i december.

I Sverige finns än så länge inga dödsfall i år, men statsepidemiologen Anders Lindblom betonar att Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen.

– Vi får förstås vara uppmärksamma och hålla ögonen på det här. Och se om vi får dödsfall i Sverige också, säger han till Expressen.

Dubbelt så många fall

Anders Lindblom säger att det än så länge inte finns någonting som tyder på att varianten som sprids i Europa är mer elakartad än någon annan.

Samtidigt ökar fallen i Sverige. Totalt har 33 stycken fall dokumenterats hos yngre barn än 10 år mellan oktober 2022 och februari 2023 – dubbelt så många som under hela 2019.

– Alla kan få den här sjukdomen, säger Anders Lindblom, som dock tillägger att de yngre barnen är en minoritet av de drabbade.

Flesta får milda symtom

Bakterien det handlar om kallas grupp A-streptokocker (GAS).

Vanliga symtom är feber och halsont och är för den stora majoriteten av mild kaliber.

I allvarliga fall finns dock en risk för blodförgiftning, snabb insjukning och sänkt medvetandegrad.

– GAS-infektioner förekommer praktiskt taget uteslutande hos människa, och smittan kan spridas genom direktkontakt från människa till människa eller indirekt via föremål eller som droppsmitta. Många personer (framförallt äldre barn och ungdomar) är bärare av GAS, oftast i svalget, utan att visa tecken till sjukdom, framhåller Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

"Allvarlig sjukdom"

Flera experter påtalar att ökningen sannolikt beror på en återgång till vardagslivet efter coronapandemin.

Immuniteten är lägre och människor träffar varandra i större utsträckning då inga restriktioner begränsar umgänge längre.

– Det är viktigt att tänka på att det är en allvarlig sjukdom, har Anders Lindblom sagt till Läkartidningen tidigare.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen