Bakterieutbrott i Danmark – över 30 döda

2023 03 03

Minst 35 personer har dött i Danmark sedan december på grund av en invasiv streptokockinfektion.

Det uppger danska folkhälsomyndigheten Statens Serum Institut.

Bakterien är den vanligaste orsaken till halsfluss, men infektionen kan orsaka ett flertal andra sjukdomstillstånd av varierande svårighetsgrad.

– Från självläkande till livshotande, exempelvis barnsjukdomen scharlakansfeber, hudsjukdomarna rosfeber och svinkoppor samt blodförgiftning och allvarliga mjukdelsinfektioner, uppger Folkhälsomyndigheten.

Hos yngre barn yttrar sig infektionen ofta som scharlakansfeber.

Grupp A-streptokocker kan i sällsynta fall bli invasiva och orsaka sepsis.

Sepsis innebär att en infektion påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska.

Koppling till pandemin

I höstas varnade Världshälsoorganisationen för en tydlig uppgång av antalet fall av invasiva grupp A-streptokocker.

I flera länder har barn dött av infektionen. I Storbritannien har minst 40 barn avlidit.

Flera experter har framhållit att ökningen kan bero på en återgång till vardagslivet efter coronapandemin. Immuniteten är lägre och människor har börjat träffa varandra i större utsträckning efter att restriktionerna upphävts.

Fler rapporterade fall i Sverige

Sverige har inte noterat några dödsfall, men väl en ökning av antalet fall av grupp A-streptokocker, rapporterar Läkartidningen.  

– I Sverige har 33 fall av sjukdomen rapporterats hos barn yngre än 10 år från oktober förra året till slutet av februari, framhåller tidningen.

Statsepidemiolog Anders Lindblom bekräftar uppgången.

– Framför allt de senaste månaderna har vi sett lite fler fall, även om det är förhållandevis små siffror, säger han till Läkartidningen.

Han understryker att vården behöver vara extra uppmärksamma på smittan.

– Det är viktigt att tänka på att det är en allvarlig sjukdom, som det är viktigt att upptäcka.

Foto: M. König

Text: Redaktionen