EUROPA: 16 barn döda av bakterie

2022 12 09

I Storbritannien har 16 barn på kort tid dött av en misstänkt bakteriell infektion.

Sedan september skakas de brittiska öarna av ett oroande utbrott av streptokocker, rapporterar Sky News.

Nu har det sextonde barnet, inom loppet av enbart ett par veckor, avlidit efter att ha blivit infekterat av den invasiva arten streptokocker grupp A (GAS).

– Vi är oerhört ledsna över att höra om ett litet barns död och vår tankar går till deras familj, vänner och lokalsamhället, framhåller den brittiska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, UKHSA.

Barn i lågstadieåldrar

Landets myndigheter ser mycket allvarligt på situationen och utbrottet av streptokocker, vars symptom ofta består av halsont, scharlakansfeber eller hudutslag.

Det första av de 16 dödsfallen drabbade en 8-årig pojke i London. Hur gammalt det senaste barnet att mista livet var vill inte brittiska Folkhälsomyndigheten avslöja, men eftersom skolan barnet gick på är känd kan det konstateras att hen är yngre än 11 år.

– I mycket sällsynta fall kan infektionen bli invasiv och komma in i delar av kroppen där bakterier normalt inte finns, vilket kan vara allvarligt, säger Rachel Hornigold, konsult inom hälsoskydd vid UKHSA, till Sky News.

Sänkt tröskel till antibiotika

Myndigheterna i Storbritannien har även uppmanat läkare i landet att sänka kraven på att skriva ut antibiotika till barn som uppvisar symtom på streptokocker grupp A.

Riktade informationskampanjer har också tagit fart med fokus på skola och föräldrar.

– Som en försiktighetsåtgärd har vi också arbetat nära skolan för att öka medvetenheten bland föräldrar och sjukvården om tecken och symtom, säger Alastair Hill, chef för folkhälsan vid Brighton och Hove City Council.

Varnar för fler dödsfall

För några dagar sedan gick chefen för UK Association of Directors of Public Health, Jim McCanus, ut och varnade för att fler barn kan bli allvarligt sjuka och till och med dö.

– Jag misstänker att om vi får ett stort antal infektioner orsakade av streptokocker så kommer vi att få ett större antal som blir allvarligt sjuka. Men det här är inte en vanlig säsong för det här, den är ur balans, sade han till The Guardian. 

Kort inkubationstid

Inkubationstiden när det gäller streptokocker grupp A är kort, blott en till tre dagar.

– GAS-infektioner förekommer praktiskt taget uteslutande hos människa, och smittan kan spridas genom direktkontakt från människa till människa eller indirekt via föremål eller som droppsmitta. Många personer (framförallt äldre barn och ungdomar) är bärare av GAS, oftast i svalget, utan att visa tecken till sjukdom, framhåller Folkhälsomyndigheten i Sverige.

Foto: Mulyadi

Text: Redaktionen