EUROPA: 16 barn döda av bakterie

2022 12 09

I Storbritannien har 16 barn på kort tid dött av en misstänkt bakteriell infektion.

Sedan september skakas de brittiska öarna av ett oroande utbrott av streptokocker, rapporterar Sky News.

Nu har det sextonde barnet, inom loppet av enbart ett par veckor, avlidit efter att ha blivit infekterat av den invasiva arten streptokocker grupp A (GAS).

– Vi är oerhört ledsna över att höra om ett litet barns död och vår tankar går till deras familj, vänner och lokalsamhället, framhåller den brittiska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, UKHSA.

Barn i lågstadieåldrar

Landets myndigheter ser mycket allvarligt på situationen och utbrottet av streptokocker, vars symptom ofta består av halsont, scharlakansfeber eller hudutslag.

Det första av de 16 dödsfallen drabbade en 8-årig pojke i London. Hur gammalt det senaste barnet att mista livet var vill inte brittiska Folkhälsomyndigheten avslöja, men eftersom skolan barnet gick på är känd kan det konstateras att hen är yngre än 11 år.

– I mycket sällsynta fall kan infektionen bli invasiv och komma in i delar av kroppen där bakterier normalt inte finns, vilket kan vara allvarligt, säger Rachel Hornigold, konsult inom hälsoskydd vid UKHSA, till Sky News.

Sänkt tröskel till antibiotika

Myndigheterna i Storbritannien har även uppmanat läkare i landet att sänka kraven på att skriva ut antibiotika till barn som uppvisar symtom på streptokocker grupp A.

Riktade informationskampanjer har också tagit fart med fokus på skola och föräldrar.

– Som en försiktighetsåtgärd har vi också arbetat nära skolan för att öka medvetenheten bland föräldrar och sjukvården om tecken och symtom, säger Alastair Hill, chef för folkhälsan vid Brighton och Hove City Council.

Varnar för fler dödsfall

För några dagar sedan gick chefen för UK Association of Directors of Public Health, Jim McCanus, ut och varnade för att fler barn kan bli allvarligt sjuka och till och med dö.

– Jag misstänker att om vi får ett stort antal infektioner orsakade av streptokocker så kommer vi att få ett större antal som blir allvarligt sjuka. Men det här är inte en vanlig säsong för det här, den är ur balans, sade han till The Guardian. 

Kort inkubationstid

Inkubationstiden när det gäller streptokocker grupp A är kort, blott en till tre dagar.

– GAS-infektioner förekommer praktiskt taget uteslutande hos människa, och smittan kan spridas genom direktkontakt från människa till människa eller indirekt via föremål eller som droppsmitta. Många personer (framförallt äldre barn och ungdomar) är bärare av GAS, oftast i svalget, utan att visa tecken till sjukdom, framhåller Folkhälsomyndigheten i Sverige.

Foto: Mulyadi

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen