SVERIGE: Stora problem för Postnord

2023 03 23

Postnord har misslyckats med att åtgärda problem i postutdelningen.

Det slår myndigheten Post- och telestyrelsen, PTS, fast i ett pressmeddelande.

Kritiken kommer efter att myndigheten krävt in såväl en riskanalys som handlingsplan i samband med att man granskat bolagets postutdelning under sommaren och hösten 2022.

– Granskningen startade efter att PTS fått ett antal klagomål angående att postmottagare, i hela landet, inte fått någon post eller att den dröjt flera veckor med att delas ut, framhåller PTS.

Förklaringen håller inte

I december beslöt PTS om ett föreläggande vilket tvingade Postnord att lämna in riskanalysen till myndigheten.

Där framgick bland annat att många av Postnords utmaningar är fortsatta konsekvenser av covid-19, kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget.

Men den förklaringen håller inte, enligt myndigheten.

PTS kan dock konstatera att den inlämnade riskanalysen saknar den typen av avgörande bedömningar som är nödvändiga för att analysen ska anses som komplett. 

– Det saknas bland annat en sammanvägd bedömning av sannolikheten för att vissa identifierade risker inträffar och vad för konsekvenser det i så fall medför för användarna av posttjänsten.

Ger bakläxa

Post- och telestyrelsen kräver nu att den inlämnade riskanalysen ska kompletteras och ger därför Postnord bakläxa.

Den ska bland annat innehålla en bedömning av möjliga konsekvenser för postanvändarna av vissa identifierade risker, sannolikheten att de inträffar och en sammanvägd riskbedömning av vad det skulle kunna innebära för hushåll och företag som tar emot post.

– PTS granskning visade att Postnord haft stora utmaningar med att bemanna verksamheten och att leveranskvalitén av brev under juni till september inte uppfyllt kraven i lagstiftningen, uttrycker PTS i pressmeddelandet.

Myndigheten tillägger:

– Myndigheten kunde också konstatera att de utdelningsrelaterade problemen kvarstod under oktober 2022.

Varannan dag kan bli var tredje

Sedan maj 2022 får samtliga hushåll i Sverige post varannan dag.

Det kan i framtiden bli var tredje dag istället, enligt ett förslag som lades fram i januari.

– Det skulle betyda att det tar längre tid för brev att komma fram, något som görs för att spara pengar, rapporterade P4 Dalarna.

Utöver förändrade postutdelningstider kan det bli en skyldighet för privatpersoner och företag att ta emot digital post och en skyldighet för myndigheter, kommuner samt regioner att skicka digital post.

LÄS MER: Postnord vill förändra postutdelningen

Foto: Postnord

Text: Redaktionen