POSTUTDELNING: Föreslår flera stora förändringar

2023 01 30

Postutdelning var tredje dag och en skyldighet att använda digital post.

Det är två förslag som presenteras för svenska folket i dag.

Postutredningen föreslår att brev ska delas ut inom tre dagar istället för två, som är regeln i dag.

– Det skulle betyda att det tar längre tid för brev att komma fram, något som görs för att spara pengar, rapporterar P4 Dalarna.

Förslaget motiveras även med att antalet postade brev har minskat i en stadig takt de senaste åren.

Postutredningen tillsattes av den förra S-regeringen.

Nytt förslag från regeringen

Utöver förändrade postutdelningstider kan det bli en skyldighet för privatpersoner och företag att ta emot digital post och en skyldighet för myndigheter, kommuner samt regioner att skicka digital post.

Det framhåller regeringen i ett pressmeddelande.

Postfinansieringsutredningen har fått i uppgift att utreda frågorna.

– Det är angeläget att offentlig verksamhet följer med i den digitala utvecklingen och arbetar för att digitala försändelser är säkra. En ökad användning av digital post har dessutom stor besparingspotential, och det är därför viktigt att öka användningen, säger civilminister Erik Slottner (KD).

Han tillägger:

– Det här tilläggsdirektivet är viktigt för att undersöka hur digital post ska se ut i framtiden, samt vilka personer som bör undantas från ett krav på digital brevlåda.

Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 14 juni 2024.

Regeringens förslag

Regeringen vill att följande ska utredas:

- Förutsättningarna för att införa en skyldighet för statliga myndigheter, kommuner och regioner att skicka säkra elektroniska försändelser till digitala brevlådor

- Förutsättningarna för att införa en skyldighet för privatpersoner, enskilda näringsidkare och juridiska personer att ansluta sig till en digital brevlåda för att kunna ta emot säkra elektroniska försändelser från myndigheter

- Ett undantag för privatpersoner som inte har förutsättningar att använda en digital brevlåda kan utformas

- Om det finns behov av ett motsvarande undantag för vissa enskilda näringsidkare och juridiska personer, och hur detta i sådana fall bör utformas

Källa: Regeringen 

Foto: Postnord

Text: Redaktionen