Nordea förbluffade: Svenska folket har fel

2023 10 27

Nordea förbryllas av en anmärkningsvärd förändring bland svenska hushåll.

I våras uppgav 40 procent av hushållen att man skulle klara av en ökad månadskostnad på mer än 6 000 kronor, enligt en undersökning från Kantar Sifo.

Med nya prisökningar på mat, livsmedel och stigande räntor vore det förväntat att den siffran skulle sjunka.

Det gör den inte.

Tvärtom ökar den med hela tjugo procentenheter.

Sex av tio, 60 procent, uppger nu att de skulle klara en sådan kostnadsökning varje månad.

"Det är förvånande"

Beskedet från svenska folket förbluffar Nordea.

– Det är ett något förvånande resultat med tanke på att inflation och räntor fortsatt att stiga under året. Den förklaring jag kan se är att många anpassat sin ekonomi och sett över sina utgifter, säger Nordeas privatekonom Anders Stenkrona i ett pressmeddelande.

– Det viktigaste rådet jag kan ge är att göra just detta, gör en budget och se över vilka utgifter vi verkligen kan spara in på.

Nordea: svenska folket har fel

Förändringen är mest påtaglig i norra Sverige.

Enligt Anders Stenkrona är den pånyttfödda optimismen sannolikt en tro på att landet är igenom den värsta krisen och att bättre tider, med sänkt inflation och sänkta räntor, stundar.

Men den bilden delar inte Nordea överhuvudtaget.

– Svenska bostadsägare räknar nog med att toppen snart är nådd. De flesta prognoser pekar dock på någon ytterligare höjning av styrräntan innan den planar ut. Det är nog klokt att räkna med att det kommer bli fortsatt utmanande för många hushåll, säger Anders Stenkrona.

Tror tvärtom

Privatekonomen får medhåll av Nordeas chefsekonom Annika Winsth.

– I närtid finns det inte mycket som talar för att kronan ska stärkas nämnvärt och Nordeas bedömning är att Riksbanken höjer styrräntan i november. Det trots att ekonomin bromsar in på bred front och inflationen dämpas, framhåller Annika Winsth i ett pressutskick.

Nordeas bedömning är att det dröjer till efter nästa sommar innan Riksbanken sänker styrräntan. Blir inbromsningen av ekonomin mer påtaglig lär Riksbanken, i linje med andra centralbanker, sänka räntan snabbare.

"Ohyggligt provocerande"

I dagarna har Sveriges storbanker redovisat enorma vinster.

Sammanlagt har Nordea tillsammans med SEB, Swedbank och Handelsbanken tjänat 120 miljarder kronor hittills i år, enligt en uträkning från DN.

Detta samtidigt som många hushåll går på knäna.

– Det är ohyggligt provocerande. Att bankerna ökar vinsterna i ett läge där räntorna stiger parallellt med andra kostnader som till exempel mat och el är helt orimligt, dundrar Villaägarnas riksförbunds samhällspolitiska chef, Håkan Larsson, till Aftonbladet.

LÄS MER: Swedbanks besked – så mycket pengar måste du spara

Foto: Nordea

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen