Livsmedelsverket vädjar till svenska folket

2023 05 22

Att äta hållbart och hälsosamt är inte tillräckligt lätt i dagens samhälle.

Det anser Livsmedelsverket som nu ber svenska folket om hjälp.

Myndigheten tar inspiration från Europa och vänder sig direkt till befolkningen – i form av en medborgarpanel som ska representera svenskarna.

Panelen är den första någonsin som Livsmedelsverket arrangerar på nationell nivå, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

– De 60 medborgarna ska komma med förslag till hur det ska bli lättare att äta hälsosamt och hållbart, framhålls på den egna hemsidan.

Förslag till regeringen

Medborgarna som väljs ut till panelen bör inte ta lätt på sitt uppdrag.

Planen är nämligen att det förslag som gruppen tar fram ska bli ett av underlagen till det regeringsuppdrag som Livsmedelsverket har fått tillsammans med Folkhälsomyndigheten, som syftar att finna en tydlig riktning om hållbar livsmedelskonsumtion.

– Det är ingen lätt uppgift som medborgarna har fått, men de har på ett imponerande sätt tagit sig an utmaning, säger Irene Blom som leder projektet.

"Strävar efter bra representation"

7 000 slumpmässigt utvalda personer har under våren bjudits in till att delta i panelen.

Av dessa bantades gruppen ned till 60 personer, alla över 16 år.

– Vid rekryteringen har vi strävat efter att få en så bra representation som möjligt i Sveriges befolkning i fråga om ålder, kön, region och utbildningsnivå, framhåller Livsmedelsverket i samma meddelande.

Två teman

Panelen har redan träffats fyra gånger. Vid de två första tillfällena träffade deltagarna experter på hållbar livsmedelskonsumtion och vilka förutsättningar som finns för en sådan.

Gång tre och fyra har konkreta förslag börjat tas fram om nya sätt att äta hållbart och hälsosamt.

Det arbetas framför allt med två teman: på exponering av mat samt utbud och tillgänglighet till hållbara livsmedel.

Svenskarna äter för dåligt

Tidigare i år slog Folkhälsomyndigheten fast att Sveriges vuxna befolkning har för dåliga matvanor.

Exakt vad som ligger bakom utvecklingen går inte att slå fast, men pandemin kan ha bidragit.

– För att minska skillnaderna i matrelaterad hälsa behövs både ett långsiktigt hälsofrämjande arbete som når hela befolkningen samtidigt som riktade insatser ges till de med störst behov, säger Pia Lindeskog, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Besvärande förändring bland svenskarnas matvanor

Foto: L. Hansel

Text: Redaktionen