Besvärande förändring bland svenskarnas matvanor

2023 02 16

En ny undersökning utförd av Folkhälsomyndigheten visar att svenskarna äter allt sämre.

Studien baseras på konsumtion av bland annat grönsaker, frukt, fisk och sötad dryck i Sverige.

Matvanorna går i en negativ riktning som kan påverka både hälsa och miljö.

Det råder även ojämlikhet bland befolkningen, då kvinnor haft en sämre utveckling än män och en högre andel äldre äter frukt, bär och fisk än de yngre.

– För att minska skillnaderna i matrelaterad hälsa behövs både ett långsiktigt hälsofrämjande arbete som når hela befolkningen samtidigt som riktade insatser ges till de med störst behov, säger Pia Lindeskog, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Kan vara pandemieffekt

En bidragande anledning till den försämrade matkonsumtionen kan vara covidpandemin.

En intervjustudie från i fjol visade att unga vuxna upplevde att pandemin haft negativa effekter på deras fysiska och psykiska hälsa.

Bland annat beskrevs kosthållningen som problematisk.

– Resultaten ligger i linje med det som Folkhälsomyndigheten nu ser med försämrade matvanor hos vuxna. Vi har inte frågat deltagarna specifikt om orsakerna den här gången, men vi kan se att förändringarna delvis sammanfaller med pandemin och kan alltså bero på förändrade förutsättningar, säger Pia Lindeskog.

Minskad risk

Att äta mer hälsosam mat kan minska risken för för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer.

Rekommendationer handlar bland annat om att äta mycket grönsaker, frukt och bär.

Det kan även innebära att minska mängden godis och andra sockerrika saker.

– Frukt och grönt innehåller mycket vitaminer, mineraler och fibrer. Att äta mycket grönsaker minskar risken för bland annat fetma, hjärt-kärlsjukdomar och vissa cancerformer, förklarar Vårdguiden 1177.

2-3 gånger i veckan

Svenskar rekommenderas även att äta fisk två till tre gånger i veckan och variera mellan olika sorter.

Fisk innehåller flera viktiga mineraler och vitaminer såväl som nyttiga omega 3-fetter.

Orsak till sjukdomsbördan

Matvanor är kopplade till flera orsaker till sjukdomsbördan och förlorade friska levnadsår i Sverige.

– Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket arbetar på uppdrag av regeringen med att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer, samt insatsområden för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar livsmedelskonsumtion, framhåller FHM.

Foto: Maria Lin Kim

Text: Redaktionen