SVERIGE: Uppfriskande nyheter från Folkhälsomyndigheten

2023 01 20

Efter en hård vinter med hög smittspridning av luftvägssjukdomar har läget vänt.

Spridningen av såväl RS-virus som covid-19 och influensa minskar i samhället, meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

– Smittspridningen minskar i princip hela landet, vilket tyder på att toppen har passerats för den här gången, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

Stabsläge och massivt tryck

Nyheterna kommer efter att sjukvården varit högt belastad, inte minst under december månad, på grund av hög smittspridning.

Sjukhus gick upp i stabsläge, föräldrar uppmanades att hålla sina barn hemma och på barnakuten rådde ett massivt tryck i början av året.

– De har en jättetuff situation, sade Maria Taranger, områdeschef på Sahlgrenska sjukhuset, 5 januari och konstaterade att både äldre och yngre sökt vård för RS-virus.

På väg ned

Nu är smittspridningen istället på väg ned. 

Statistik för de senaste två veckorna ligger till grund för de positiva nyheterna.

– När det gäller covid-19 så minskade antalet bekräftade fall med omkring 35 procent totalt sett, och bland personer på särskilda boenden och inom hemtjänsten var minskningen nästan lika stor, framhåller Folkhälsomyndigheten.

– Statistiken som nu presenteras tyder på att spridningen av covid-19 fortfarande pågår, men är på ungefär samma nivåer som i mitten av november innan smittspridningen tog fart.

Upp till 40 procents minskning

När det gäller spridningen av influensa har fallen minskat med ungefär 40 procent.

Motsvarande siffra för RS-virus är en minskning på 20 procent, där toppen för barn under fem år nåddes vecka 51 och antalet fall har mer än halverats därefter.

Samtidigt lyfter myndigheten ett varningens finger för att det fortfarande finns skäl att vara försiktig.

– Det finns en risk att smittspridningen tar fart igen. Effekten av att människor träffas mer igen efter att ha återgått till skola och arbete efter ledigheterna ser vi först om några veckor, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

Påminner om vaccinering

Folkhälsomyndigheten lyfter även fram det är viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa också gör så, samt tar de påfyllnadsdoser som erbjuds.

– Det är också viktigt att den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.

Foto: E. Hu

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen