SVERIGE: Uppfriskande nyheter från Folkhälsomyndigheten

2023 01 20

Efter en hård vinter med hög smittspridning av luftvägssjukdomar har läget vänt.

Spridningen av såväl RS-virus som covid-19 och influensa minskar i samhället, meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

– Smittspridningen minskar i princip hela landet, vilket tyder på att toppen har passerats för den här gången, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

Stabsläge och massivt tryck

Nyheterna kommer efter att sjukvården varit högt belastad, inte minst under december månad, på grund av hög smittspridning.

Sjukhus gick upp i stabsläge, föräldrar uppmanades att hålla sina barn hemma och på barnakuten rådde ett massivt tryck i början av året.

– De har en jättetuff situation, sade Maria Taranger, områdeschef på Sahlgrenska sjukhuset, 5 januari och konstaterade att både äldre och yngre sökt vård för RS-virus.

På väg ned

Nu är smittspridningen istället på väg ned. 

Statistik för de senaste två veckorna ligger till grund för de positiva nyheterna.

– När det gäller covid-19 så minskade antalet bekräftade fall med omkring 35 procent totalt sett, och bland personer på särskilda boenden och inom hemtjänsten var minskningen nästan lika stor, framhåller Folkhälsomyndigheten.

– Statistiken som nu presenteras tyder på att spridningen av covid-19 fortfarande pågår, men är på ungefär samma nivåer som i mitten av november innan smittspridningen tog fart.

Upp till 40 procents minskning

När det gäller spridningen av influensa har fallen minskat med ungefär 40 procent.

Motsvarande siffra för RS-virus är en minskning på 20 procent, där toppen för barn under fem år nåddes vecka 51 och antalet fall har mer än halverats därefter.

Samtidigt lyfter myndigheten ett varningens finger för att det fortfarande finns skäl att vara försiktig.

– Det finns en risk att smittspridningen tar fart igen. Effekten av att människor träffas mer igen efter att ha återgått till skola och arbete efter ledigheterna ser vi först om några veckor, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

Påminner om vaccinering

Folkhälsomyndigheten lyfter även fram det är viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa också gör så, samt tar de påfyllnadsdoser som erbjuds.

– Det är också viktigt att den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion stannar hemma och undviker nära kontakt med andra.

Foto: E. Hu

Text: Redaktionen