SVERIGE: Sjukhus går upp i stabsläge – stoppar alla operationer

2022 12 13

Södersjukhuset i Stockholm går upp i stabsläge och stoppar samtliga planerade operationer.

Det bekräftar sjukhuset i dag.  

Anledningen är en kraftigt ökad belastning.

 Den tilltagande smittspridningen av RS-virus, ökat antal fall av covid-19 och influensa, har skapat en mycket ansträngd vårdsituation, framhåller sjukhuset i ett pressmeddelande.

På tisdagsmorgonen hade Södersjukhuset mer än 20 procent överbeläggningar, vilket motsvarar fler än 100 patienter inom vuxensjukvården. På akutmottagningen väntade 40 patienter på vårdplats. 

Har väntat i nästan två dygn 

En av patienterna kom till sjukhuset på söndagen och har väntat i över 45 timmar, rapporterar SvD.

38 patienter ligger utspridda på akuten och väntar på att få läggas in på sjukhuset. Men för tillfället finns inga lediga vårdplatser, skriver tidningen.

Flera åtgärder

Södersjukhuset vidtar nu följande åtgärder:

- Tillfällig ambulansomstyrning från Södersjukhuset till Huddinge sjukhus den 13/12.

- Sjukhusets patienter prioriteras hos regionens geriatriska enheter.

- Åtgärder vidtas för att prioritera akut vård framför elektiv.

- Sjukhuset vidtar personalförstärkande åtgärder i syfte att öppna upp fler vårdplatser.

- Alla vårdavdelningar utnyttjas för patienter i behov av vård oavsett inriktning.

- Patienter med samma smitta samvårdas (kohortvård) så att vårdplatser utnyttjas optimalt.

- Samtliga verksamheter uppmanas att prioritera bedömningar och remisser till geriatrik.

Barnsjukvården är ansträngd

Förutom ett ökat tryck på akutmottagningen och vuxenvården är även barnsjukvården ansträngd på Södersjukhuset.

Detta som en följd av en ökad smittspridning av RS-viruset.

I går, måndag, införde Region Uppsala nya rekommendationer efter en kraftig ökning av antalet fall av RS-viruset. 

–  De flesta barn klarar infektionen bra och vi vill inte skrämma upp folk. Men vi har en situation där barnsjukhuset tvingas att skjuta upp planerade vårdbesök och operationer. Vi måste göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen, sa Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala. 

Foto: Mulyadi

Text: Redaktionen