SVERIGE: Sjukhus går upp i stabsläge – stoppar alla operationer

2022 12 13

Södersjukhuset i Stockholm går upp i stabsläge och stoppar samtliga planerade operationer.

Det bekräftar sjukhuset i dag.  

Anledningen är en kraftigt ökad belastning.

 Den tilltagande smittspridningen av RS-virus, ökat antal fall av covid-19 och influensa, har skapat en mycket ansträngd vårdsituation, framhåller sjukhuset i ett pressmeddelande.

På tisdagsmorgonen hade Södersjukhuset mer än 20 procent överbeläggningar, vilket motsvarar fler än 100 patienter inom vuxensjukvården. På akutmottagningen väntade 40 patienter på vårdplats. 

Har väntat i nästan två dygn 

En av patienterna kom till sjukhuset på söndagen och har väntat i över 45 timmar, rapporterar SvD.

38 patienter ligger utspridda på akuten och väntar på att få läggas in på sjukhuset. Men för tillfället finns inga lediga vårdplatser, skriver tidningen.

Flera åtgärder

Södersjukhuset vidtar nu följande åtgärder:

- Tillfällig ambulansomstyrning från Södersjukhuset till Huddinge sjukhus den 13/12.

- Sjukhusets patienter prioriteras hos regionens geriatriska enheter.

- Åtgärder vidtas för att prioritera akut vård framför elektiv.

- Sjukhuset vidtar personalförstärkande åtgärder i syfte att öppna upp fler vårdplatser.

- Alla vårdavdelningar utnyttjas för patienter i behov av vård oavsett inriktning.

- Patienter med samma smitta samvårdas (kohortvård) så att vårdplatser utnyttjas optimalt.

- Samtliga verksamheter uppmanas att prioritera bedömningar och remisser till geriatrik.

Barnsjukvården är ansträngd

Förutom ett ökat tryck på akutmottagningen och vuxenvården är även barnsjukvården ansträngd på Södersjukhuset.

Detta som en följd av en ökad smittspridning av RS-viruset.

I går, måndag, införde Region Uppsala nya rekommendationer efter en kraftig ökning av antalet fall av RS-viruset. 

–  De flesta barn klarar infektionen bra och vi vill inte skrämma upp folk. Men vi har en situation där barnsjukhuset tvingas att skjuta upp planerade vårdbesök och operationer. Vi måste göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen, sa Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala. 

Foto: Mulyadi

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen