Regeringen agerar mot svenskars mobilanvändande

2023 05 12

Regeringen ser “oroväckande tendenser” när det gäller skärmtid bland en del av allmänheten.

I synnerhet gäller det landets unga befolkning, meddelar socialminister Jakob Forssmed (KD) på en presskonferens under fredagseftermiddagen.

– Det är angeläget att undersöka mer om hur skärmtid och digitala medier påverkar hälsan, säger ministern inför presskåren.

Delegerar nytt uppdrag

Det är just eventuella kopplingar till en sämre hälsa som regeringen ser faror i.

Ett uppdrag ges därför till Folkhälsomyndigheten för att noga ta reda på hur sambandet mellan digitala medier och ohälsa bland befolkningen under 18 år egentligen ligger till.

Därefter kan myndighetsrekommendationer tas fram om hur mycket skärmtid som är lämpligt.

Att tiden framför mobiler, ipads och datorer idag är för hög är sannolikt, enligt Jakob Forssmed.

– Mycket talar för att det går ut över fysisk aktivitet, till exempel. 

Påverkar negativt

I underlaget som regeringen presenterar framgår statistik som bland annat pekar på att 47 procent av Sveriges treåringar använde internet 2018.

Åtta år tidigare var siffran två procent.

– Nästan alla barn och unga spenderar numera en avsevärd tid av dygnet åt sociala medier eller olika typer av digitalt spelande, säger Jakob Forssmed.

Socialministern betonar att det visserligen finns positiva sidor av skärmanvändning, men att det också är en plats där det förekommer mobbning, desinformation och skevhet som påverkar den unga befolkningen negativt.

"Skapar problem"

Nyligen lade Liberalerna fram ett förslag om att kraftigt lägga om politiken kopplat till skärmtid i skolan.

– Den omfattande skärmtiden skapar problem. Att läsa längre texter väljs bort. Svårare uppgifter prioriteras inte, framhöll partiledaren Johan Pehrson (L) tillsammans med skolminister Lotta Edholm (L) i en debattartikel i Expressen i slutet av april.

Tillbaka till böcker

Enligt politikerna måste skolan “tillbaka till grunderna”.

Den här regeringen satsar därför över en halv miljard kronor på fysiska läroböcker. För de allra yngsta eleverna borde skärmar vara ett undantag snarare än regel.

LÄS MER: Ny forskning – skakande upptäckt gällande barn och skärmtid

LÄS MER: Forskare: Konsekvensen av mobiler syns om 30 år

Foto: Magnus Liljegren Regeringskansliet

Text: Redaktionen