Myndighet hyllar nytt matbeteende hos svenska folket

2023 03 28

Ingen har kunnat undgå de skenande matpriserna det senaste året.

De senaste månaderna har priserna eskalerat ytterligare, fram till dess att Lidl förra veckan beslöt sig för att radikalt sänka priset på hundratals varor.

Under gårdagen valde matjättarna Ica och Coop att följa efter, och även Willys har uttalat sig om sänkta matpriser.

Men trots att många hushåll kämpat med de höga priserna i matbutikerna pekar nu Livsmedelsverket ut en positiv aspekt av prisnivåerna, rapporterar SVT.

Svinnet minskar

Enligt myndigheten har nämligen matsvinnet minskat betydligt, vilket konstateras i en ny konsumentundersökning.

– Konsumenterna svarar att de blivit bättre på att planera vad de ska köpa hem, de använder sina sinnen mer för att avgöra hållbarheten och de tar till vara på matrester i mycket högre utsträckning, säger Karin Fritz, matsvinnsexpert på Livsmedelsverket, till tv-kanalen.

Hyllar beteendet

Våren 2022 frågade Livsmedelsverket hushållen om deras inställning till matsvinn. När man nu ställde samma fråga igen hade andelen som svarar att man agerar annorlunda för att undvika att slänga mat ökat.

Myndigheten själv har blandade känslor kring resultatet, även om man hyllar själva beteendet.

– Det är tråkigt att det är de höga matpriserna som är anledningen till att konsumenterna tar hand om maten bättre, men det är bra att matsvinnet minskar. Jag hoppas verkligen att vi tar med oss beteendet framåt, säger Karin Fritz.

Största delen i hushåll

Den förra regeringen fattade beslut om att Sveriges matsvinn måste minska enligt FN-målen i Agenda 2030.

På Livsmedelsverkets hemsida uppmanar myndigheten att alla måste bidra för att det ska kunna bli verklighet.

– Den största delen av matsvinn uppstår i hushållen, men mat slängs i onödan i hela livsmedelskedjan av många olika skäl.

86 kilo per person

Enligt Naturvårdsverket slängdes 0,9 miljoner ton fast livsmedelsavfall i Sverige under 2021.

Det motsvarar 86 kilo per person, varav 59 kilo uppstår i hushållen.

Av livsmedelsavfall från hushåll uppskattades cirka 26 procent, 15 kg per person och år, vara onödigt livsmedelsavfall som hade kunnat ätas så kallat matsvinn, framhåller myndigheten.

Foto: Jessic Gow, Ica-gruppen

Text: Redaktionen