Flera SD-ledamöter i riksdagen ovaccinerade – Lär få kritik

2021 10 23

Efter att en SD-ledamot kallat vaccinet för giftspruta avslöjas det nu att en rad SD-riksdagsledamöter inte har vaccinerat sig.

Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson har vid ett möte med alla riksdagspartiers gruppledare tagit upp frågan om hur många av de 349 ledamöterna som är vaccinerade med syfte att värna liv och hälsa på arbetsplatsen riksdagen.

Särskilda regler för ovaccinerade

– När riksdagen nu har öppnat upp sedan någon vecka så skedde det ju i en tro att samtliga riksdagsledamöter var vaccinerade. Folkhälsomyndigheten har ju rekommendationer för alla oss som är vaccinerade att vi kan leva nästan som vanligt men för den som inte är vaccinerad så finns särskilda restriktioner, framhåller Anders W Jonsson (C) till Sveriges Radio.

Alla utom SD

Anders W Jonsson kom att tänka på saken när han läste Smålands största dagstidning Barometern som rapporterar att alla länets 8 riksdagsledamöter är vaccinerade förutom de 2 som representerar SD. Dessförinnan ställdes frågan till alla 15 regionråd i Kalmar län – alla hade vaccinerat sig utom en från SD.

– Det värsta som kan hända är ju dels att de här ledamöterna förstås blir svårt sjuka och hamnar på intensivvården. Och vi har bland våra ledamöter individer som faktiskt tillhör riskgrupper. Och i det läget att ha ovaccinerade individer som går runt på  riksdagen som ledamöter och inte håller avstånd. Det är inte acceptabelt, säger Anders W Jonsson (C) till Sveriges Radio.

Alla 100 i S vaccinerade

Socialdemokraterna som är största parti med 100 av riksdagens 349 ledamöter uppger för DN att alla partiets ledamöter är vaccinerade. Liberalerna och Vänsterpartiet uppger att man tror att alla ledamöter i L och V är vaccinerade.  Men SD ger ett helt annat svar och det står redan klart att 4 av SD:s ledamöter inte har vaccinerats.

Flera i SD ovaccinerade

– Nej, vi kan ju inte kräva att få ut patientjournaler på folk. Min bild är också att riksdagen har varit tydlig, att vi inte kan kräva att människor vaccinerar sig. Sen har vi ett system i Sverige där vi följer myndigheters rekommendationer, det tycker jag är rimligt, säger SD:s gruppledare Mattias Bäckström Johansson som inte själv har vaccinerat sig.

DN rapporterar även att Anne Oskarsson (SD), Roger Richthoff (SD) och Mattias Karlsson (SD) inte har vaccinerat sig och den sistnämnde har nyligen vårdats på sjukhus för svår covid.

Inte svarat på frågan

Richthoff har kallat vaccinet för giftspruta och för ”detta så kallade vaccin”, Bäckström Johansson säger att han har antikroppar och Anne Oskarsson säger att hon har en lungsjukdom men det framgår inte om det innebär att sjukvården avrått henne från vaccination eller inte.

Övriga partier har ännu inte svarat på frågan.

ANALYS

Att samtliga 100 S-ledamöter har vaccinerats samtidigt som 4 från SD inte har vaccinerats och partiet inte vill svara för övriga 58 SD-ledamöter kan skapa problem både för SD som parti och för riksdagen som arbetsplats.

▪Sveriges nationella rekommendationer är att ovaccinerade ska följa särskilda regler för att skydda personer i riskgrupper och äldre över 70 år. I riksdagen sker det hela tiden möten med många deltagare inomhus och vid större omröstningar samlas väldigt många nära varandra.

▪S har givetvis svarat på frågan utan att kräva ut patientjournaler på folk. Det handlar ju om att skydda varandra och inte minst om att skydda sig själva. SD:s egna ledamöter kan ju bli svårt sjuka om de är ovaccinerade och ändå jobbar i riksdagen med alla möten och nära kontakter som det innebär.

▪De kan även smitta andra då risken att bli smittad och därmed att smitta vidare är väldigt mycket högre om man inte är vaccinerad.

SD kan nu komma att få kritik och det lär inte heller skapa förtroende bland väljarna när det gäller att bekämpa pandemin som skördat nästan 15 000 dödsoffer i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik.

85 % av alla 16-plussare i Sverige har nu tagit båda eller en av vaccindoserna.

Foto: Region Kronoberg


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen