Flera SD-ledamöter i riksdagen ovaccinerade – Lär få kritik

2021 10 23

Efter att en SD-ledamot kallat vaccinet för giftspruta avslöjas det nu att en rad SD-riksdagsledamöter inte har vaccinerat sig.

Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson har vid ett möte med alla riksdagspartiers gruppledare tagit upp frågan om hur många av de 349 ledamöterna som är vaccinerade med syfte att värna liv och hälsa på arbetsplatsen riksdagen.

Särskilda regler för ovaccinerade

– När riksdagen nu har öppnat upp sedan någon vecka så skedde det ju i en tro att samtliga riksdagsledamöter var vaccinerade. Folkhälsomyndigheten har ju rekommendationer för alla oss som är vaccinerade att vi kan leva nästan som vanligt men för den som inte är vaccinerad så finns särskilda restriktioner, framhåller Anders W Jonsson (C) till Sveriges Radio.

Alla utom SD

Anders W Jonsson kom att tänka på saken när han läste Smålands största dagstidning Barometern som rapporterar att alla länets 8 riksdagsledamöter är vaccinerade förutom de 2 som representerar SD. Dessförinnan ställdes frågan till alla 15 regionråd i Kalmar län – alla hade vaccinerat sig utom en från SD.

– Det värsta som kan hända är ju dels att de här ledamöterna förstås blir svårt sjuka och hamnar på intensivvården. Och vi har bland våra ledamöter individer som faktiskt tillhör riskgrupper. Och i det läget att ha ovaccinerade individer som går runt på  riksdagen som ledamöter och inte håller avstånd. Det är inte acceptabelt, säger Anders W Jonsson (C) till Sveriges Radio.

Alla 100 i S vaccinerade

Socialdemokraterna som är största parti med 100 av riksdagens 349 ledamöter uppger för DN att alla partiets ledamöter är vaccinerade. Liberalerna och Vänsterpartiet uppger att man tror att alla ledamöter i L och V är vaccinerade.  Men SD ger ett helt annat svar och det står redan klart att 4 av SD:s ledamöter inte har vaccinerats.

Flera i SD ovaccinerade

– Nej, vi kan ju inte kräva att få ut patientjournaler på folk. Min bild är också att riksdagen har varit tydlig, att vi inte kan kräva att människor vaccinerar sig. Sen har vi ett system i Sverige där vi följer myndigheters rekommendationer, det tycker jag är rimligt, säger SD:s gruppledare Mattias Bäckström Johansson som inte själv har vaccinerat sig.

DN rapporterar även att Anne Oskarsson (SD), Roger Richthoff (SD) och Mattias Karlsson (SD) inte har vaccinerat sig och den sistnämnde har nyligen vårdats på sjukhus för svår covid.

Inte svarat på frågan

Richthoff har kallat vaccinet för giftspruta och för ”detta så kallade vaccin”, Bäckström Johansson säger att han har antikroppar och Anne Oskarsson säger att hon har en lungsjukdom men det framgår inte om det innebär att sjukvården avrått henne från vaccination eller inte.

Övriga partier har ännu inte svarat på frågan.

ANALYS

Att samtliga 100 S-ledamöter har vaccinerats samtidigt som 4 från SD inte har vaccinerats och partiet inte vill svara för övriga 58 SD-ledamöter kan skapa problem både för SD som parti och för riksdagen som arbetsplats.

▪Sveriges nationella rekommendationer är att ovaccinerade ska följa särskilda regler för att skydda personer i riskgrupper och äldre över 70 år. I riksdagen sker det hela tiden möten med många deltagare inomhus och vid större omröstningar samlas väldigt många nära varandra.

▪S har givetvis svarat på frågan utan att kräva ut patientjournaler på folk. Det handlar ju om att skydda varandra och inte minst om att skydda sig själva. SD:s egna ledamöter kan ju bli svårt sjuka om de är ovaccinerade och ändå jobbar i riksdagen med alla möten och nära kontakter som det innebär.

▪De kan även smitta andra då risken att bli smittad och därmed att smitta vidare är väldigt mycket högre om man inte är vaccinerad.

SD kan nu komma att få kritik och det lär inte heller skapa förtroende bland väljarna när det gäller att bekämpa pandemin som skördat nästan 15 000 dödsoffer i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik.

85 % av alla 16-plussare i Sverige har nu tagit båda eller en av vaccindoserna.

Foto: Region Kronoberg