SD-topp kallar vaccinet för giftspruta – Propagerar mot vaccinet

2021 10 19

Sverigedemokraternas ledamot i Försvarsutskottet tillika riksdagsledamot för Södermanland propagerar mot vaccinet och kallar det för giftspruta.

Det är på sociala medier i en grupp i Mariefred som SD:s riksdagsledamot Roger Richthoff går till angrepp mot vaccinet mot covid-19. Pandemin har i dagsläget skördat nästan 15 000 dödsoffer i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror.

”Detta så kallade vaccin”

Bland annat gör SD-ledamoten följande påstående:

▪Kallar det av myndigheter godkända vaccinet för ”giftspruta”

▪Omnämner vaccinet som ”detta så kallade vaccin”

▪Skriver att ”nackdelarna med att ta vaccinet överstiger med råge den nytta det gör, framförallt för barn”

Hänvisar till ”kända läkare”

När Sveriges Radio frågar Roger Richthoff om hans uttalanden ger han bland annat följande svar.

– Ja, jag vill ju spetsa till det lite grann, främst med anledning till att man vet ju inte riktigt hur den här verkan kommer ske. Och man i det här fallet är ju både kända läkare, virologer och immunologer som både doktorerat i cellbiologi och annat, säger Richthoff som dock inte namnger vilka läkare han syftar på.

Behandla som en giftinjektion

Han upprepar även i radion sin jämförelse med en giftinjektion.

– I flera av deras inlägg så jämför man det här till och med med att man gör en injektion som man inte vet verkan av och därmed så skulle man kunna behandla det som en giftinjektion, säger Richthoff.

Påstår att nackdelar överväger

 Roger Richthoffs (SD) text i sin helhet ser ut så här:

🔸Tänker på vaccinering av barn i skolorna nu. Idag kan många barn bli så påverkade att de aningslöst tar en första giftspruta mot covid 19. Jag har gjort min del för att upplysa om att barn inte blir (generellt) särskilt sjuka av covid. Jag vet att mina nära och kära och många fler har upplyst sina barn om riskerna med detta så kallade vaccin. Nackdelarna med att ta vaccinet överstiger med råge den nytta det gör, framförallt för barn.

ANALYS

Sverige kämpar för allt vad tygen håller för att så många som möjligt ska vaccineras för att rädda liv och hälsa, hjälpa sjukvården och stoppa smittspridningen. En del länder med låg vaccinationstäckning drabbas just nu av sina värsta dödstal hittills, till exempel Ryssland.

Roger Richthoff är inte någon okänd SD-ledamot som är ersättare i någon lokal nämnd någonstans i Sverige utan han sitter i Sveriges riksdag och är ordinarie ledamot i Försvarsutskottet.

SD som parti bör klargöra

Hans uttalande om att vaccinets nackdelar överstiger den nytta det gör följs av hans påstående ”framförallt för barn” vilket indikerar att han anser att nackdelarna överväger fördelarna även för andra grupper än barn. Att dessutom kalla vaccinet för ”giftspruta” och ”detta så kallade vaccin” indikerar att Roger Richthoff inte anser att vaccinet bör användas.

SD som parti bör klargöra om man står bakom sin riksdagsledamots häpnadsväckande position i denna fråga som går stick i stäv med forskningen.

Ny info från Roger Richtoff

Roger Richthoff har nu hört av sig och lägger till följande uttalande och kompletteringar:

– Jag räknade upp olika forskare som Ann-Katrin Engwall, immunolog, doktor i cellbiologi, läkare Sture Blomberg med flera, även läkartidning med läkarupproret hänvisade jag till. Där finns många namn. Min poäng är att jag saknar en öppen och tydlig debatt i denna viktiga fråga, betonar Roger.
Han lyfter även fram att vaccinet moderna är stoppat för personer under 30 år vilket Folkhälsomyndigheten meddelade 6 oktober.
– Allt handlar om barnvaccination inte om motstånd mot vacciner, framhåller Roger som därmed klargör att hans uttalande endast gäller barn.

Foto: Sveriges Riksdag

[yop_poll id="780"]