JUST NU: Efter tågkaoset – SJ:s löfte till alla resenärer

2022 07 19

Drygt 30 avgångar om dagen har ställts in under sommaren.

Bakgrunden är stor personalbrist inom SJ som gjort att man helt enkelt inte haft tillräcklig bemanning att köra tågen.

Någonting som ställt till det för en stor mängd resenärer som planerat att resa runt i landet med tåg under semestern.

Problemen för SJ har till och med varit så stora att de försökt “muta” lokförare och tågvärdar med extra månadslön om de tar ut sin semester en annan tid på året än under sommaren.

Även banarbete påverkat

En annan faktor som påverkat tågstrulet är banarbete på många platser i landet. 

– Det är en extremt stor utmaning, Trafikverket meddelar väldigt sent, ovanligt sent, sade Tobbe Lundell, presschef på SJ, till Aftonbladet andra veckan i juli.

SJ:s löfte till resenärerna

Men nu ska det vara slut på tågstrulet med inställda avgångar, rapporterar Expressen.

Det är i alla fall glädjebeskedet från SJ själva.

– Vi kommer inte behöva ställa in några fler avgångar nu på grund av att personalen gått med på att täcka upp under de kritiska helgerna i juli och augusti, säger SJ:s presskommunikatör Martina Nord till tidningen.

Dock inga kompensationsturer

Däremot kommer SJ inte att sätta in några extra turer för att kompensera för de inställda avgångarna hittills.

Alla som fått meddelande om att sitt tåg blivit inställt kan därför sluta hoppas på att det ändå kommer att rulla från perrongen som det först var planerat.

– Det är korrekt att ungefär 30 avgångar per dag är inställda. Men över hälften av dessa är på sträckan Stockholm–Uppsala, där finns många andra resalternativ och där har vi har fortfarande en avgång i timman, säger Martina Nord till Expressen.

Rekommenderar flexibilitet

Som en följd av att många avgångar ställts in och att det råder hög efterfrågan på att resa är återstående tåg under sommaren nästintill fullbokade.

Enligt SJ finns det dock fortfarande goda möjligheter att köpa biljett om man är villig att vara flexibel. 

Till exempel att inte resa på söndagar under resterande del av juli och augusti, som är en resdag med högt tryck på tågen.

Foto: SJ

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen