Efter prisökningarna – nästa larm kopplat till livsmedelsbutiker

2023 03 13

För att svenska folket ska ha tillgång till mat under kris- och krigstider måste livsmedelsbutikerna ha en höjd beredskap.

Men så är inte fallet, rapporterar Sveriges Radio.

Branschen är helt enkelt inte redo för att möta det matbehov som skulle uppstå vid höjd beredskap.

– Det första uppenbara är självklart energi, om man har ett elbatteri eller dieselaggregat för att kunna hålla kylar, frysar och hela rörelsen igång, säger Mårten Tenne, ordförande för Livsmedelshandlarna.

Någonting som för närvarande saknas i de flesta livsmedelsbutiker.

– Vi skulle inte vara förberedda, konstaterar Mårten Tenne till radion.

Finns ingen plan

Arbetet med att stärka butikernas beredskap är i sin linda.

Utöver energifrågan pekas även varuförsörjningen ut som avgörande – butikerna saknar lager och varor som mjölk och frukt omsätts dagligen.

Någon plan för vad som ska ske om transporterna inte kan göras ut till affärerna finns inte.

Inspireras av Finland

En ny utredning för livsmedelsberedskapen håller därför för närvarande på att tas fram.

Inspiration väntas att tas från grannlandet Finland, där vissa utvalda butiker slutit ett avtal med staten och  är så kallade beredskapsbutiker.

Butikerna är därmed säkrade leveranser inom tre dygn vid händelse av krig.

– Det är ett koncept vi håller på att utveckla med vissa prioriterade försörjningsberedskapspubar eller centrum kring en stor dagligvaruhandel där det kan ingå ett apoteket och en bensinmack, säger Axel Hagelstam på finska försörjningsberedskapscentralen, till SR.

Skenande matpriser

Nyheterna om livsmedelsbutikerna bristfälliga krigsberedskap kommer efter en längre tids rapportering om en annan het fråga kopplat till butikerna – nämligen de skenande matpriserna.

Förra veckan gick Vänsterpartiet hårt ut och krävde ett pristak på mat, likt det som nyligen införts i Frankrike.

Förslaget sågades dock längs med fotknölarna av regeringens finansminister Elisabeth Svantesson (M).

– Politiker ska inte, och kan inte, bestämma priset på mat, sade hon till SVT.

Ökat snatteri

Även snatteriets utveckling har fått stor uppmärksamhet. Problemet med stölder har förvärrats i takt med att matpriserna ökat.

– Det blir ett stort svinn och en stor ekonomisk förlust, säger handlaren Lena Sandin Henriksson till SVT.

LÄS MER: Svenska kyrkan rustar för krig – förbereder halv miljon gravar

Foto: Jessica Gow, Ica-gruppen

Text: Redaktionen