Svenska kyrkans krigsuppmaning – förbereder halv miljon gravar

2023 03 09

Svenska kyrkan har fört intensiva samtal med Försvarsmakten och MSB under hösten.

Strax före jul kom också en skarp uppmaning från ärkebiskop Martin Modéus till landets övriga biskopar om att skynda på förberedelserna för kris och krig i landets 550 församlingar, rapporterar Aftonbladet idag.

Anledningen är den ryska invasionen av Ukraina.

– Vi utgår från ett värsta scenario i våra rekommendationer, så vi vill uppmana församlingarna att tänka efter, säger Eva Åbrandt Johansson, begravningssamordnare för Svenska kyrkan, till tidningen.

Förbereder halv miljon gravar

Vid händelse av kris eller krig är det oundvikligt med fler dödsfall. Då måste kyrkan möta behovet av att fler människor behöver begravas.

Förr fanns det regler som slog fast att församlingarna måste ha markreserver för att kunna kistbegrava fem procent av Sveriges befolkning.

Den rekommendationen är nu tillbaka – och det handlar om drygt en halv miljon gravar. Dessutom ska det finnas uppsamlingsplatser för lik tydligt utmärkta nära alla kyrkogårdar.

– Det är så att man kan anvisa ett stort antal avlidna dit. Vanligtvis finns det lokaler för det. Men det kan vara så att det inte räcker till, säger Eva Åbrandt Johansson till Aftonbladet.

Krematorier kan sluta fungera

Bland församlingarnas förberedelser ingår också att hantera bränslebrist och att internet slås ut.

Det kan orsaka stora problem i krematorierna, vilket gör att kyrkorna behöver vara beredda på “manuell gravgrävning” istället.

Det utesluts inte heller att krigsplacera människor hos Svenska kyrkan för att gräva gravar.

– Där är vi inte i arbetet än, men det är inte omöjligt, säger Lisa-Gun Bernerstedt, samordnare för civilt försvar för Svenska kyrkan.

Flera myndigheter förbereder

Svenska kyrkan är inte den enda stora aktör som förberett inför krig i Sverige under det senaste året.

De har bland annat sällskap av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som exempelvis uppmanat till en förstärkning av svenska civilförsvaret.

– Det går inte att utesluta att det som händer i Ukraina kan hända här, framhöll myndigheten i en rapport.

Svenskar väntar längre med att begrava

Enligt svensk lag måste gravsättning eller kremation ske inom en månad från att en person har avlidit.

– Dödsfallet måste meddelas myndigheterna inom några dagar och det sker genom att läkaren som konstaterar dödsfallet sänder ett dödsbevis till folkbokföringen, skriver Sveriges auktoriserade begravningsbyråer på sin hemsida.

Häromåret kunde dock Sveriges Radio Ekot rapportera om en ny trend bland begravningar i landet.

– Folk i Sverige väntar längre och längre med att begrava anhöriga som har dött, framhåller radiokanalen med hänvisning till statistik från Sveriges begravningbyråers förbund.

– För 20 år sedan gick det i genomsnitt 14 dagar innan begravningen. Nu tar det i genomsnitt 23,5 dagar. Det tar alltså mycket längre tid nu.

Foto: Stefan Lindberg, Svenska kyrkan

Text: Redaktionen