Svenska kyrkans krigsuppmaning – förbereder halv miljon gravar

2023 03 09

Svenska kyrkan har fört intensiva samtal med Försvarsmakten och MSB under hösten.

Strax före jul kom också en skarp uppmaning från ärkebiskop Martin Modéus till landets övriga biskopar om att skynda på förberedelserna för kris och krig i landets 550 församlingar, rapporterar Aftonbladet idag.

Anledningen är den ryska invasionen av Ukraina.

– Vi utgår från ett värsta scenario i våra rekommendationer, så vi vill uppmana församlingarna att tänka efter, säger Eva Åbrandt Johansson, begravningssamordnare för Svenska kyrkan, till tidningen.

Förbereder halv miljon gravar

Vid händelse av kris eller krig är det oundvikligt med fler dödsfall. Då måste kyrkan möta behovet av att fler människor behöver begravas.

Förr fanns det regler som slog fast att församlingarna måste ha markreserver för att kunna kistbegrava fem procent av Sveriges befolkning.

Den rekommendationen är nu tillbaka – och det handlar om drygt en halv miljon gravar. Dessutom ska det finnas uppsamlingsplatser för lik tydligt utmärkta nära alla kyrkogårdar.

– Det är så att man kan anvisa ett stort antal avlidna dit. Vanligtvis finns det lokaler för det. Men det kan vara så att det inte räcker till, säger Eva Åbrandt Johansson till Aftonbladet.

Krematorier kan sluta fungera

Bland församlingarnas förberedelser ingår också att hantera bränslebrist och att internet slås ut.

Det kan orsaka stora problem i krematorierna, vilket gör att kyrkorna behöver vara beredda på “manuell gravgrävning” istället.

Det utesluts inte heller att krigsplacera människor hos Svenska kyrkan för att gräva gravar.

– Där är vi inte i arbetet än, men det är inte omöjligt, säger Lisa-Gun Bernerstedt, samordnare för civilt försvar för Svenska kyrkan.

Flera myndigheter förbereder

Svenska kyrkan är inte den enda stora aktör som förberett inför krig i Sverige under det senaste året.

De har bland annat sällskap av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som exempelvis uppmanat till en förstärkning av svenska civilförsvaret.

– Det går inte att utesluta att det som händer i Ukraina kan hända här, framhöll myndigheten i en rapport.

Svenskar väntar längre med att begrava

Enligt svensk lag måste gravsättning eller kremation ske inom en månad från att en person har avlidit.

– Dödsfallet måste meddelas myndigheterna inom några dagar och det sker genom att läkaren som konstaterar dödsfallet sänder ett dödsbevis till folkbokföringen, skriver Sveriges auktoriserade begravningsbyråer på sin hemsida.

Häromåret kunde dock Sveriges Radio Ekot rapportera om en ny trend bland begravningar i landet.

– Folk i Sverige väntar längre och längre med att begrava anhöriga som har dött, framhåller radiokanalen med hänvisning till statistik från Sveriges begravningbyråers förbund.

– För 20 år sedan gick det i genomsnitt 14 dagar innan begravningen. Nu tar det i genomsnitt 23,5 dagar. Det tar alltså mycket längre tid nu.

Foto: Stefan Lindberg, Svenska kyrkan

Text: Redaktionen


Ny variant av covid-19 sprids – här är symtomen

2024 05 24

Flera forskare befarar att en ny covidvåg kan ta världen med storm i sommar.

Det har gått ganska exakt ett år sedan WHO deklarerade att nödläget kopplat till covid-19-pandemin officiellt är över.

Men det innebär inte att viruset har slutat att förändras eller att människor inte längre blir smittade.

I USA har en ny variant av coronaviruset fått fäste och dominerar de bekräftade smittofallen, och varianten finns även i Sverige.

Den kallas för KP.2 och tillhör den så kallade Omicron-familjen.

– KP.2. verkar ersätta JN.1 och liknande subvarianter, som tidigare var de dominerande varianterna, säger Leana Wen, akutläkare och klinisk docent vid George Washington University, till CNN.

Vaccinet hjälper

En anledning till att en ny stam tränger undan tidigare dominerande varianter är att den är lika smittsam – eller till och med mer.

Det innebär att KP.2 kan spridas fort och enkelt, vilket följer det mönster som coronaviruset visat upp sedan starten.

Men det finns goda nyheter.

KP2. tycks inte orsaka mer allvarlig sjukdom än övriga varianter. Det finns heller inget skäl till att tro att befintliga vacciner och behandlingar inte skulle fungera mot varianten.

Här är symtomen

Symtomen är mycket lika övriga varianter som figurerat sedan världen bekantade sig med covid-19 för över fyra år sedan. Det handlar om rinnande näsa, ont i halsen, huvudvärk, feber, hosta och värk i kroppen.

– Vissa människor kan uppleva svårare symtom som andnöd. Covid-19 kan också förvärra underliggande tillstånd som hjärtsvikt, framhåller Leana Wen.

Blivit vanlig i Sverige

Varianten KP.2 finns bekräftad i Folkhälsomyndighetens tabell över genetiska grupper enligt pangolin där myndigheten sammanställt antalet sekvenserade fall under vecka 18.

I tabellen är varianten bland de mest förekommande i landet.

Även om smittspridningen av covid-19 fortfarande är på en relativt låg nivå uppmanar Folkhälsomyndigheten fortsatt utsatta grupper att vaccinera sig.

– Vårens vaccinationsinsats mot covid-19 pågår och hittills har drygt hälften av personer 80 år och äldre fått en påfyllnadsdos under våren 2024. Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, understryker FHM.

Foto: CDC

Text: Redaktionen


Flera smittade av allvarlig sjukdom – från vanligt föremål i trädgården

2024 05 23

Flera personer i södra Sverige har smittats av en ovanlig bakterie som tycks förekomma i vanligt trädgårdsmaterial.

Det är från Skåne de senaste larmen kommer.

Minst tre personer har under försommaren smittats av bakterien legionella efter att ha hanterat vanlig planteringsjord, rapporterar Sydsvenskan.

Alla smittade bor på olika platser i landskapet och samtliga har behövt uppsöka sjukhusvård.

– Vi ser toppen på isberget, de som kommer till sjukhus och får diagnosen. Då får man ofta en ganska allvarlig lunginflammation där man behöver vårdas inneliggande med riktad antibiotikabehandling, säger Marianne Alanko Blomé som är biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, till lokaltidningen.

Yngre och friska drabbas

Smittskyddsläkaren bekräftar att fallen inträffat på kort tid. Alla har haft någon form av jordkontakt.

Jord-legionella var länge helt okänt i Sverige. Under den varma sommaren 2018 skedde dock ett större utbrott med ett 30-tal bekräftade fall där de flesta var hemmahörande i Stockholm.

Totalt har Skåne haft tvåsiffriga antal fall under de senaste två åren.

Och även om det är relativt få som smittas höjer Smittskydd Skåne ett varningens  finger. Legionellatyperna slår nämligen annorlunda än andra varianter.

– När det gäller den vanliga legionellan är det ofta äldre eller personer med nedsatt immunförsvar som bli sjuka. Här ser vi en del yngre, väsentligen friska som drabbas, säger Marianne Alanko Blomé.

Vanligt i Australien

Bakterien kallas för “legionella longbeachae” och har inte kunnat spåras till någon specifik leverantör.

Att smittan numera sker just i Sverige är ovanligt, enligt Folkhälsomyndigheten. 

– I Australien och Nya Zeeland däremot är det relativt vanligt att legionellafall smittats vid trädgårdsarbete och jordhantering. Sommarens ökning av fall är unikt för Sverige och ses varken i Danmark, Norge eller Finland, kommenterade myndigheten i samband med utbrottet 2018.

Fyra rekommendationer

Även om risken för att insjukna bedöms som liten uppmanar Folkhälsomyndigheten att se över hur man hanterar jord eller kompostmaterial. Särskilt om man tillhör en sårbar grupp med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion eller röker.

– Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsarna, framhåller Folkhälsomyndigheten som även ger följande rekommendationer:

- Undvik att andas in damm från trädgårdsmaterial

- Om jorden eller trädgårdskompostmaterialet är torrt, fukta/blöt ned detta me vattenkanna för att minska risken att damm virvlar upp

- Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord och trädgårdskompostmaterial

Foto P. Shah

Text: Redaktionen