JUST NU: Dystert besked för den som väntar på sitt pass

2022 07 20

Leveranstiderna väntas nu öka ytterligare jämfört med vad som tidigare sagts.

Under våren och sommaren har det nästan låtit som en upphackad cd-skiva. 

Först var köerna till att få ansöka om pass enorma.

Sedan gick passmaskinen sönder vilket fördröjde leveranserna.

Nästa bakslag

Nu kommer ännu ett bakslag för den som går och väntar på att få ut sitt pass i handen.

Leveranstiderna skjuts nu fram ytterligare, rapporterar Dagens Nyheter.

Detta trots att Polismyndigheten förutsåg en förbättring under juli månad efter att passmaskinen, som befinner sig i Finland, väl hade lagats.

30 dagar har växt till 50

När maskinen började strula förlängdes väntetiden för svenska folket till 30 dagar innan man skulle få hem sitt pass.

– Vi har en skuld med väntetider på upp till 30 dagar just nu, och vi kommer inte se någon förändring avseende tiderna i juni månad. Men förhoppningsvis ser vi en förbättring i juli månad, sade Per Engström, nationell kommenderingschef för pass i Sverige, till Sveriges Radio i slutet av maj.

Men väl framme i juli är så inte fallet. 

Tvärtom.

Väntetiden har istället växt till 50 dagar, erfar DN.

Fortsatt högt tryck

Ökningen beror fortsatt på det höga trycket.

Polisen kan i nuläget inte svara på när det väntetiden minskar ned till normalläge igen.

– Det är jättesvårt att säga. Vi kommunicerar kontinuerligt med leverantören om att vi har ett trängande behov av att få de här passböckerna levererade, säger Magnus Roglert, biträdande kommenderingschef för Insats Pass, till DN.

Frustrerade poliser

Samtidigt har polisen blivit frustrerade över att folk inte kommer och hämtar sina pass när de är färdiga.

– Tidigare har vi inte haft något problem med att förvara de här resehandlingarna i våra ordinarie förvaringslådor. Nu är det så att på flera orter har man behövt ta in extra skåp för att förvara resehandlingarna, sade Ulf Wiklund, poliskommissarie vid polisregion nord, till SR för två veckor sedan.

Trycket på provisoriska pass minskar

Då noterades också ett högre tryck på provisoriska pass.

Resenärer har rapporterats campa utanför poliskontor som utfärdar den typen av resehandlingar.

Men det trycket verkar avta och på många ställen är det nu enligt polisen obefintliga köer.

Polisens uppmaning

Polisen har flera gånger tidigare rekommenderat att ansöka om nationellt ID-kort om man ska resa inom EU.

Kötiden är lika lång som till pass, men däremot har korten en leveranstid på enbart fem dagar.

Den uppmaningen ligger fortfarande kvar, säger Magnus Roglert.

Foto: CardMap

Text. Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen