JUST NU: Allvarliga uppgifter om snus – bryter mot lagen

2023 01 31

Flera bolag bryter mot lagen när de marknadsför snusprodukter genom reklam.

Det konstaterar Konsumentverket, som efter en granskning betonar att det finns “allvarliga brister” i hur tobaksfria nikotinprodukter framställs för potentiella konsumenter.

Bryter mot lagen

En ny lag infördes i somras gällande tobaksfria nikotinprodukter, vilket bland annat inkluderar nikotinsnus – mer känt som vitt snus.

Enligt lagen ska särskild måttfullhet iakttas vid marknadsföring av en sådan produkt – den får med andra ord inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av en tobaksfri nikotinprodukt.

– Men under granskningen som genomfördes i höstas hittade Konsumentverket flera exempel på klara överträdelser av lagen, skriver myndigheten i ett pressmeddelande på tisdagen.

Uppmanar till bruk

Konsumentverket förtydligar vad det är som varit så problematiskt med fynden i granskningen.

– Det har handlat om presentation av bilder, filmer, ljud och ljus, text eller påståenden som till sin utformning går utöver kravet på särskild måttfullhet.

Granskningen har även uppmärksammat att gratisprover och gåvor har präglat marknadsföringen av tobaksfria nikotinprodukter.

Någonting som myndigheten menar uppmanar till bruk och inte heller är förenligt med det särskilda måttfullhetskravet.

Riktar sig mot unga

Ytterligare kritik från Konsumentverket riktas mot tobaksbolag för att de i sin reklam vänder sig till barn och ungdomar under 25 år, även det förbjudet.

Enligt myndigheten sker marknadsföringen av produkterna “i stor omfattning” på sociala medier och på ett sätt som riskerar att attrahera unga konsumenter.

– Vi förutsätter nu att berörda bolag ser över sin marknadsföring så att den är förenlig med gällande rätt, säger Astrid Hjertaker, jurist vid Konsumentverket, till myndighetens hemsida.

Kan drabbas av åtgärder

Konsumentverket hotar även med att de utpekade bolagen kan drabbas av åtgärder om de inte skärper till sig.

– Om vi upptäcker att det inte har skett några förbättringar kan det leda till enskilda tillsynsärenden, säger Astrid Hjertaket.

Nya snusregler efter nyår

Vid årsskiftet infördes ytterligare regler gällande tobaksfritt nikotinsnus.

Det handlade då bland annat om nya regler för produktkontroll, vilket kortfattat innebär att tillverkare, importörer och distributörer måste ha ett system för att kunna samla in information om misstänkta skadliga effekter som produkterna riskerar att ha på människors hälsa.

Läs mer om de nya snusreglerna för 2023 genom att klicka här.

Foto: Swedish Match

Text: Redaktionen