SVERIGE: Nya snusregler efter nyår

2022 12 16

Nya hälsovarningar och innehållsdeklarationer kommer att pryda en hel del nya snusdosor nästa år.

Anledningen är att Sverige inför flera nya krav på nikotinprodukter från och med 1 januari 2023. Det framhåller Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Förändringarna rör exempelvis regler kring vilken information som ska framgå på förpackningarna när det gäller tobaksfria nikotinprodukter, bland annat nikotinsnus – mer känt som vitt snus.

Måste anmäla till FHM

Dessutom aktualiseras nya regler om produktkontroll, vilket kortfattat innebär att tillverkare, importörer och distributörer måste ha ett system för att kunna samla in information om misstänkta skadliga effekter som produkterna riskerar att ha på människors hälsa.

Om företagen upptäcker brister ska de dels vidta åtgärder men också meddela Folkhälsomyndigheten, någonting som började gälla redan 1 augusti i år.

Ansvaret för att bestämmelserna följs ligger på den som tillverkar, importerar och säljer tobaksfria nikotinprodukter, säger Olga Caratier, tillförordnad enhetschef på enheten för produktkontroll, till myndighetens hemsida.

Omdebatterat snus

Vitt snus innehåller inte tobak men däremot nikotin nervgiftet nikotin. Frågan om dess hälsorisker har varit omdebatterad.

– Nikotin i sig är ett beroendeframkallande nervgift. Nikotin i ren form är förbjudet att använda då 0,5 till 1 gram är dödligt för människor. I snuset får man dock endast i sig milligrammängder, säger Hans Gilljam, professor emeritus i tobaksprevention vid Karolinska institutet, till SVT.

Svårbedömda effekter

Nikotinet kommer från början från tobaksplantan, men i vitt snus utvinns det på ett sätt som inte inkluderar tobaken i produkten.

Enligt professorn är det svårt att bedöma hälsokonsekvenserna då vitt snus än så länge inte funnits särskilt länge på marknaden.

– Man vet att det är mindre farligt än att röka cigaretter. Med cigaretter kommer ju däremot de värsta effekterna efter många års rökning. Vilka effekter vitt snus har kan vi därför säga säkert om 30 år kanske. Men eftersom det innehåller nikotin vet vi att det påverkar kroppen, särskilt gravida och foster, säger Hans Gilljam.

Populärt hos unga kvinnor

Sedan 1 augusti 2022 råder 18-årsgräns på vitt snus. Den tobaksfria varianten är också betydligt mer populära i de yngre ålderskategorierna, 17-29 år,  jämfört med “vanligt” snus.

Dessutom ökar användningen hos kvinnor, enligt en rapport av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. 

Vi ser att det är ungefär lika vanligt bland män och kvinnor att använda vitt snus, vilket står helt i kontrast med tobakssnuset som är betydligt vanligare bland män, säger Martina Zetterkvist på CAN till SVT.

Foto: Swedish Match

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen