SVERIGE: Nya snusregler efter nyår

2022 12 16

Nya hälsovarningar och innehållsdeklarationer kommer att pryda en hel del nya snusdosor nästa år.

Anledningen är att Sverige inför flera nya krav på nikotinprodukter från och med 1 januari 2023. Det framhåller Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Förändringarna rör exempelvis regler kring vilken information som ska framgå på förpackningarna när det gäller tobaksfria nikotinprodukter, bland annat nikotinsnus – mer känt som vitt snus.

Måste anmäla till FHM

Dessutom aktualiseras nya regler om produktkontroll, vilket kortfattat innebär att tillverkare, importörer och distributörer måste ha ett system för att kunna samla in information om misstänkta skadliga effekter som produkterna riskerar att ha på människors hälsa.

Om företagen upptäcker brister ska de dels vidta åtgärder men också meddela Folkhälsomyndigheten, någonting som började gälla redan 1 augusti i år.

Ansvaret för att bestämmelserna följs ligger på den som tillverkar, importerar och säljer tobaksfria nikotinprodukter, säger Olga Caratier, tillförordnad enhetschef på enheten för produktkontroll, till myndighetens hemsida.

Omdebatterat snus

Vitt snus innehåller inte tobak men däremot nikotin nervgiftet nikotin. Frågan om dess hälsorisker har varit omdebatterad.

– Nikotin i sig är ett beroendeframkallande nervgift. Nikotin i ren form är förbjudet att använda då 0,5 till 1 gram är dödligt för människor. I snuset får man dock endast i sig milligrammängder, säger Hans Gilljam, professor emeritus i tobaksprevention vid Karolinska institutet, till SVT.

Svårbedömda effekter

Nikotinet kommer från början från tobaksplantan, men i vitt snus utvinns det på ett sätt som inte inkluderar tobaken i produkten.

Enligt professorn är det svårt att bedöma hälsokonsekvenserna då vitt snus än så länge inte funnits särskilt länge på marknaden.

– Man vet att det är mindre farligt än att röka cigaretter. Med cigaretter kommer ju däremot de värsta effekterna efter många års rökning. Vilka effekter vitt snus har kan vi därför säga säkert om 30 år kanske. Men eftersom det innehåller nikotin vet vi att det påverkar kroppen, särskilt gravida och foster, säger Hans Gilljam.

Populärt hos unga kvinnor

Sedan 1 augusti 2022 råder 18-årsgräns på vitt snus. Den tobaksfria varianten är också betydligt mer populära i de yngre ålderskategorierna, 17-29 år,  jämfört med “vanligt” snus.

Dessutom ökar användningen hos kvinnor, enligt en rapport av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. 

Vi ser att det är ungefär lika vanligt bland män och kvinnor att använda vitt snus, vilket står helt i kontrast med tobakssnuset som är betydligt vanligare bland män, säger Martina Zetterkvist på CAN till SVT.

Foto: Swedish Match

Text: Redaktionen