ELKRISEN: Positiv trend i Sverige

2022 12 16

Svenska folket anpassar sig mer och mer till en vardag med höga elpriser.

Under november minskade elförbrukningen i hela landet med 9,5 procent, rapporterar Svenska kraftnät.

– Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader uppgår minskningen till 6 procent jämfört med ett år tillbaka, framhåller myndigheten.

Elkonsumenter i södra Sverige, området som drabbas värst av höga elkostnader, har dragit ner på elanvändningen ordentligt.  

– Liksom föregående höstmånader är minskningen störst i södra Sverige, där är den korrigerade minskningen 10,1 procent, säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.

Erik Ek framhåller att utvecklingen i södra Sverige är mycket positiv.

– Att minskningen är störst i södra Sverige är mycket bra. Där är nämligen risken för effektbrist denna vinter störst, vilket beror på att omvärldsfaktorer har utvecklats på ett sådant sätt att Sverige inte kan räkna med att importera el i samma utsträckning som under tidigare vintrar.

Regeringens uppamning: Spara el

Regeringen och ansvariga myndigheter har uppmanat svenska folket att fortsätta minska sin elanvändning eller flytta den till tider då systemet är mindre belastat, så som kvällar och helger. 

– Läget är relativt akut.  Nu är det tid för att stötta, kraftsamla och spara, för att ta oss igenom en tid som är utomordentligt ansträngd, sa statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff i fredags.

Enligt Erik Ek är det absolut viktigaste ur ett kraftbalansperspektiv att minskningen av elförbrukningen sker under morgon- och kvällstopparna.

– Det är när lasten eller förbrukningen är som högst under dygnets timmar som det är mest kritiskt. Det är mellan 8-11 på morgonen och 16-19 på kvällen, framhåller driftchefen.

Flera vinster

Vinsterna av att minska elförbrukningen under de höga topparna är flera, förklarar Erik Ek.

Enligt Svenska kraftnäts driftchef kommer det bland annat att leda till:

- Lägre elräkningar för hushåll och företag

- Lägre elpris eftersom elpriset bestäms utifrån hur mycket det kostar att producera den sista kilowattimmen som behövs för att möta efterfrågan

-  Mindre risk för effektbrist både i Sverige och våra grannländer

Foto: F. Almeida

Text: Redaktionen