ELKRISEN: Regeringen utfärdar direkt uppmaning till svenska folket

2022 12 09

Regeringen uppmanar svenska hushåll att spara på elen för att pressa ner de höga priserna och minska risken för tillfällig bortkoppling från elnätet.

– Läget är relativt akut, säger statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff tillsammans med energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L).

Statsministern betonar att läget är som svårast i södra Sverige och att risken för bortkoppling från elnätet har ökat.

– Som alla vet har vi ett betydande bekymmer med den svenska elproduktionen just nu, framför allt i södra Sverige. Elsystemet är ansträngt och det märks under vintern, säger han och tillägger:

– Nu är det tid för att stötta, kraftsamla och spara, för att ta oss igenom en tid som är utomordentligt ansträngd.

På pressträffen visar regeringen uppe en bild av södra Sverige.

Statsministern förklarar att det är det område i Europa med minst ”installerad elproduktion”.

”En bidragande orsak”

Johan Pehrson (L) framhåller att nedstängningen av fungerande kärnkraft har försatt Sverige i rådande situation.

– Det är en bidragande orsak till att vi står där vi står i dag, säger ministern.

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) tar ordet efter Johan Pehrson.

Hon konstaterar, i likhet med statsministern, att risken för bortkoppling i södra Sverige har ökat.

Enligt ministern har risken ökat från och med i dag då Sveriges största kärnkraftsreaktor Oskarshamn 3 kopplas bort från elnätet. Underhållsarbete kommer att pågå i tio dagar.

Sedan tidigare är Ringhals 4 bortkopplad till slutet av februari. I helgen kommer även Ringhals 3 produktionskapacitet att halveras på grund av underhållsarbete.

– Sammantaget är risken större för högre elpriser, och det finns en högre risk för bortkoppling än tidigare i södra Sverige, som har än större behov av planerbar produktion, säger Ebba Busch.

Flera åtgärder

Energiministern fortsätter sitt anförande med att visa upp en sammansättning av de åtgärder som regeringen vidtagit för att underlätta för hushåll och företag.

Ebba Busch berättar att regeringen har gett i uppdrag till Svenska kraftnät att handla upp förbrukning för att minska elkonsumtionen vid höglasttimmarna. Syftet är att dämpa elpriset och minska risken för bortkoppling.

– Perioden sträcker sig från 1 december till den 31 mars. Alltså under den perioden som vi förutsätter att läget kommer att vara som tuffast. Syftet är att uppnå en minskad elförbrukning om fem procent i genomsnitt per timme under de fastställda höglasttimmarna – alltså när trycket och efterfrågan är som högst, säger Ebba Busch och tillägger:

– Svenska kraftnät inväntar nu beslut från Energimarknadsinspektionen.

Hon nämner även att regeringen och Svenska kraftnät har undertecknat avtal med Heleneholmsverket och Rya kraftvärmeverk för att öka elproduktionen i Sverige.

Vidare radar hon upp de olika stöd som presenterats:

- Elprisstöd till hushåll

- Elprisstöd till företag

- Gasprisstöd till södra Sverige

Text: Redaktionen