BEKRÄFTAT: “Sveriges sämsta bank” pekas ut

2023 09 20

Det råder ekonomisk oro med hög inflation och stigande räntor.

Hushållen har det tufft.

Samtidigt som vanligt folk går på knäna gör Sveriges största banker stora vinster.

Exempelvis steg Swedbanks rörelseresultat för årets första kvartal till svindlande 10 977 miljoner kronor.

Och under 2023 års andra kvartal presenterade SEB en total intäkt på 20 019 miljoner kronor.

– Vi rapporterar ett starkt resultat för andra kvartalet, drivet av vår företagsaffär, sade SEB:s vd Johan Torgeby i en kommentar.

"Kunderna ger klart godkänt"

Vinsterna har stuckit i folks ögon.

Men trots det ger svenska bankkunder branschen ett godkänt betyg, visar en undersökning av Svenskt kvalitetsindex.

– Kundnöjdheten bland företagskunder är den högsta på flera år och nivån bland privatkunderna är klart godkänd även om den sjunker något, säger Johan Parmler, vd på undersökningsföretaget, i ett pressmeddelande.

En överraskning

Resultatet i undersökningen var inte vad Svensk kvalitetsindex hade förväntat sig.

– Jag måste säga att jag är positivt överraskad, säger Johan Parlmer.

– Branschen har bemött kundkrav och kunderna har inte straffat sina banker för den pågående krisen.

Sämst i klassen

Noterbart är att majoriteten av Sveriges storbanker, exempelvis Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken, rankas lågt.

Sämst i klassen baserat på privatkundernas betyg är Nordea – en bank med ungefär fyra miljoner kunder enligt dem själva.

I topp hittas Sparbankerna, tätt följda av Länsförsäkringar, Skandia och ICA Banken.

– Kunder som anger att man har en personlig kontaktperson är nöjdare. Den mänsklgia relationen är fortsatt viktig i dessa kärva tider, framhåller Johan Parlmer i samma pressutskick.

Hela listan

Här är Sveriges bästa banker baserat på privatkunders kundnöjdhet 2023.

Kundnöjdheten mäts på en skala mellan 0 och 100. Betyg under 60 i kundnöjdhet bedöms generellt som underkänt och tecken på att företaget har svårt att behålla kunder.

Betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

  1. Sparbankerna (73,9)
  2. Länsförsäkringar Bank (73,6)
  3. Skandia (71,2)
  4. ICA Banken (70,9)
  5. Handelsbanken (67,7)
  6. Övriga (66,9)
  7. Danske Bank (65)
  8. SEB (64,5)
  9. Swedbank (63,9)
  10. Nordea (62,8)

Källa: Svenskt kvalitetsindex

Foto: A. Taissin

Text: Redaktionen


Flera smittade av allvarlig sjukdom – från vanligt föremål i trädgården

2024 05 23

Flera personer i södra Sverige har smittats av en ovanlig bakterie som tycks förekomma i vanligt trädgårdsmaterial.

Det är från Skåne de senaste larmen kommer.

Minst tre personer har under försommaren smittats av bakterien legionella efter att ha hanterat vanlig planteringsjord, rapporterar Sydsvenskan.

Alla smittade bor på olika platser i landskapet och samtliga har behövt uppsöka sjukhusvård.

– Vi ser toppen på isberget, de som kommer till sjukhus och får diagnosen. Då får man ofta en ganska allvarlig lunginflammation där man behöver vårdas inneliggande med riktad antibiotikabehandling, säger Marianne Alanko Blomé som är biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, till lokaltidningen.

Yngre och friska drabbas

Smittskyddsläkaren bekräftar att fallen inträffat på kort tid. Alla har haft någon form av jordkontakt.

Jord-legionella var länge helt okänt i Sverige. Under den varma sommaren 2018 skedde dock ett större utbrott med ett 30-tal bekräftade fall där de flesta var hemmahörande i Stockholm.

Totalt har Skåne haft tvåsiffriga antal fall under de senaste två åren.

Och även om det är relativt få som smittas höjer Smittskydd Skåne ett varningens  finger. Legionellatyperna slår nämligen annorlunda än andra varianter.

– När det gäller den vanliga legionellan är det ofta äldre eller personer med nedsatt immunförsvar som bli sjuka. Här ser vi en del yngre, väsentligen friska som drabbas, säger Marianne Alanko Blomé.

Vanligt i Australien

Bakterien kallas för “legionella longbeachae” och har inte kunnat spåras till någon specifik leverantör.

Att smittan numera sker just i Sverige är ovanligt, enligt Folkhälsomyndigheten. 

– I Australien och Nya Zeeland däremot är det relativt vanligt att legionellafall smittats vid trädgårdsarbete och jordhantering. Sommarens ökning av fall är unikt för Sverige och ses varken i Danmark, Norge eller Finland, kommenterade myndigheten i samband med utbrottet 2018.

Fyra rekommendationer

Även om risken för att insjukna bedöms som liten uppmanar Folkhälsomyndigheten att se över hur man hanterar jord eller kompostmaterial. Särskilt om man tillhör en sårbar grupp med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion eller röker.

– Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsarna, framhåller Folkhälsomyndigheten som även ger följande rekommendationer:

- Undvik att andas in damm från trädgårdsmaterial

- Om jorden eller trädgårdskompostmaterialet är torrt, fukta/blöt ned detta me vattenkanna för att minska risken att damm virvlar upp

- Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord och trädgårdskompostmaterial

Foto P. Shah

Text: Redaktionen


SVERIGE: Vill införa Netflix-skatt

2024 05 25

Svenska filminstitutets nya vd bekräftar att hon vill införa en ny kostnad gällande Netflix.

Streamingtjänster har blivit allt mer vanligt förekommande i Sverige det senaste årtiondet.

Samtidigt har kostnaderna för tjänsterna ökat, och nu vill Filminstitutets nya vd Anna Croneman lägga till en ny kostnad gällande streamingjättarna.

Detta för att finansiera produktionen av svensk film.

Det rapporterar Sveriges Radio.

“Enda alternativet”

Förslaget gör gällande att en slags skatt ska införas på streamingtjänster för att finansiera svensk film.

– Hittills är det det enda alternativet som existerar. Och jag tycker att det är rimligt att de som visar svensk film också ska vara med och bidra till den allmänna infrastrukturen, säger Anna Croneman till SR.

Finns i flera länder

I flera länder finns redan en så kallad Netflix-skatt som bidrar med finansieringen till olika projekt, bland annat Danmark.

Förslaget kommer att behandlas i samband med regeringens filmutredning som kommer att vara färdig först nästa år.

– Vi ligger så långt efter. Det är klart att det är jättesvårt att satsa sig ur ett dödläge utan att ha resurser så jag tycker att den här finansieringsfrågan är kolossalt viktig, fortsätter Anna Croneman.

Tillträdde tidigare i år

Det råder vissa oklarheter gällande exakt hur en sådan skatt skulle vara utformad.

Croneman understryker dock att den behövs för att finansiera svensk film.

Anna Croneman tillträdde som ny vd för Svenska Filminstitutet i april.

Anna Croneman är utbildad producent vid Dramatiska Institutet. Hon kommer närmast från Sveriges Television där hon sedan 2017 arbetar som programchef för SVT Drama, och innan dess från produktionsbolaget Avanti Film där hon var en av grundarna, förklarar institutet via sin webbsida.

– Anna Croneman har producerat ett stort antal filmer och tv-serier samt haft förtroendeuppdrag som vice ordförande i Filminstitutets styrelse och i Film&TV-Producenterna. 

“I rätt tid”

Filminstitutets styrelseordförande Gunilla von Platen understryker att Croneman kommer in i rätt tid just med anledning av filmutredningen som pågår.

– Styrelsen ser fram emot att Anna Croneman blir den som nu kommer att leda Filminstitutet framåt. Hon har med sin gedigna bakgrund inom film och tv den kompetens och de egenskaper som behövs och hon kommer in i verksamheten i rätt tid med tanke på den nyligen startade filmutredningen.  

Foto: G. Carstens-Peters

Text: Redaktionen