BEKRÄFTAT: “Sveriges sämsta bank” pekas ut

2023 09 20

Det råder ekonomisk oro med hög inflation och stigande räntor.

Hushållen har det tufft.

Samtidigt som vanligt folk går på knäna gör Sveriges största banker stora vinster.

Exempelvis steg Swedbanks rörelseresultat för årets första kvartal till svindlande 10 977 miljoner kronor.

Och under 2023 års andra kvartal presenterade SEB en total intäkt på 20 019 miljoner kronor.

– Vi rapporterar ett starkt resultat för andra kvartalet, drivet av vår företagsaffär, sade SEB:s vd Johan Torgeby i en kommentar.

"Kunderna ger klart godkänt"

Vinsterna har stuckit i folks ögon.

Men trots det ger svenska bankkunder branschen ett godkänt betyg, visar en undersökning av Svenskt kvalitetsindex.

– Kundnöjdheten bland företagskunder är den högsta på flera år och nivån bland privatkunderna är klart godkänd även om den sjunker något, säger Johan Parmler, vd på undersökningsföretaget, i ett pressmeddelande.

En överraskning

Resultatet i undersökningen var inte vad Svensk kvalitetsindex hade förväntat sig.

– Jag måste säga att jag är positivt överraskad, säger Johan Parlmer.

– Branschen har bemött kundkrav och kunderna har inte straffat sina banker för den pågående krisen.

Sämst i klassen

Noterbart är att majoriteten av Sveriges storbanker, exempelvis Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken, rankas lågt.

Sämst i klassen baserat på privatkundernas betyg är Nordea – en bank med ungefär fyra miljoner kunder enligt dem själva.

I topp hittas Sparbankerna, tätt följda av Länsförsäkringar, Skandia och ICA Banken.

– Kunder som anger att man har en personlig kontaktperson är nöjdare. Den mänsklgia relationen är fortsatt viktig i dessa kärva tider, framhåller Johan Parlmer i samma pressutskick.

Hela listan

Här är Sveriges bästa banker baserat på privatkunders kundnöjdhet 2023.

Kundnöjdheten mäts på en skala mellan 0 och 100. Betyg under 60 i kundnöjdhet bedöms generellt som underkänt och tecken på att företaget har svårt att behålla kunder.

Betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

  1. Sparbankerna (73,9)
  2. Länsförsäkringar Bank (73,6)
  3. Skandia (71,2)
  4. ICA Banken (70,9)
  5. Handelsbanken (67,7)
  6. Övriga (66,9)
  7. Danske Bank (65)
  8. SEB (64,5)
  9. Swedbank (63,9)
  10. Nordea (62,8)

Källa: Svenskt kvalitetsindex

Foto: A. Taissin

Text: Redaktionen