EKONOMI: SEB överraskar

2023 07 18

En av Sveriges största banker bjuder på en enorm överraskning på tisdagen.

Under morgonen har SEB presenterat sin redovisning för årets andra kvartal.

Och det är ett enormt besked som storbanken går ut med.

Man presenterar ett väldigt mycket bättre resultat än vad landets analytiker överhuvudtaget hade kunnat föreställa sig, rapporterar Dagens industri.

– Efter några månader med negativ bolånetillväxt, drivet av ökade amorteringar och dämpade marknadsförhållanden, hade vi i Sverige positiv bolånetillväxt i juni, även om bolånemarginalerna låg på rekordlåga nivåer, framhåller SEB:s vd Johan Torgeby i bankens rapport.

Högre än väntat

Rörelseresultatet landar på 12 093 miljoner kronor under det andra kvartalet 2023.

En bra bit över den summa på 10 650 miljoner som analytikerna hade förväntat sig att SEB skulle presentera.

Även de totala intäkterna var högre än väntat – 20 019 miljoner kronor jämfört med knappa 19 000 miljoner som det hade antytts på förhand.

– Vi rapporterar ett starkt resultat för andra kvartalet, drivet av vår företagsaffär, säger Johan Torgeby till SEB:s egen hemsida.

– Vi såg god aktivitet bland våra storföretagskunder, vilket återspeglades i ökande utlånings- och inlåningsvolymer samt ökad aktivitet på kapitalmarknaderna.

"Står starkt"

Totalt ökar rörelseresultatet med fyra procent jämfört med årets första kvartal.

Dessutom var förväntade nettokreditsföluster nästan noll – detta trots ökade portföljreserveringar.

– Halvvägs in i ett år som har präglats av en osäker makroekonomisk miljö, är det tydligt att vår diversifierade affärsmodell med bred internationell närvaro och helhetserbjudande tjänar oss och våra kunder väl, säger Johan Torgeby.

– SEB står starkt med historiskt höga likviditetsbuffertar och en fortsatt solid kreditvaliditet.

Tack vare höjda räntor

Även Swedbank presenterar ett högre resultat än väntat.

Banken har fördubblat sitt resultat jämfört med motsvarande period förra året, skriver Di.

– Swedbanks resultat för kvartalet fortsatte att utvecklas väl och ökade till 9,1 mdkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 20,4 procent, framhåller Swedbanks vd Jens Henriksson i en kommentar.

– Intäkterna påverkades framför allt av ett högre räntenetto till följd av högre inlåningsmarginaler.

LÄS MER: Enormt besked från Swedbank

Foto: SEB

Text: Redaktionen