Enormt besked från Swedbank

2023 07 14

Svenska storbanker går urstarkt.

Under första kvartalet av 2023 redovisade Nordea, Handelsbanken och SEB stora vinster.

Det största vinstlyften stod dock Swedbank för.

Swedbanks rörelseresultatet – ett mått på vinstmarginalen före räntor och skatter – steg till 10 977 miljoner kronor under första kvartalet av 2023.

En markant ökning jämfört med motsvarande period i fjol. Då landade siffran på 6 206 miljoner kronor.

Den bidragande orsaken till den kraftiga ökningen är räntenettot – det vill säga intjäningen från in- och utlåningen.

Under första kvartalet av 2023 steg Swedbanks räntenetto till 12 miljarder.

Det är en ökning med 77 procent jämfört med motsvarande period i fjol, rapporterar SvD.

– Swedbank ligger därmed i topp bland storbankerna i Norden, skriver tidningen.

Svenska bolån starkt bidragande

SvD har granskat Swedbanks stora vinstmarginal under början av 2023.

Granskningen visar att  de svenska bolånen, i kombination med billig inlåning, är de primära anledningarna till det starka resultatet. Bankens räntenetto för Sverige har ökat med 87 procent jämfört med 77 procent för bankens totala räntenetto. 

– Alla banker behöver hitta en balans mellan lönsamhet och värdet av att behålla sina marknadsandelar och det är tydligt att stark lönsamhet är viktigt för Swedbank, säger Louise Welin, senior kreditanalytiker på kreditvärderingsinstitutet Moody’s, till tidningen.

Nordea lyfter

Nordea, SEB och Handelsbanken har även redovisat  rekordhöga räntevinster för första delen av 2023. 

Nordea går oväntat starkt.

Bankens rörelseresultat har ökat med 34 procent sedan första kvartalet av 2022. Nettovinsten har stigit från 1 091 miljoner euro till 1 499 miljoner euro.

I likhet med Swedbank steg Nordeas räntenetto kraftigt. Det landade på 1 765 miljoner euro. En ökning med 35 procent på ett år.

– Det är glädjande att kunna presentera ytterligare ett starkt resultat för första kvartalet, trots det försämrade konjunkturläget. Vi fortsatte att generera stabila affärsresultat vilket understöddes av vår finansiella styrka.

– Rörelseresultatet ökade med 34 procent jämfört med föregående år och avkastningen på eget kapital förbättrades till 17,1 procent, från 12,6 procent, sa bankens vd Frank Vang-Jensen i ett pressmeddelande när resultatet presenterade.

Handelsbanken och SEB

Handelsbankens räntenetto har ökat med nästan 70 procent till 11,5 miljarder kronor på ett år.

SEB redovisade ett lyft på 60 procent till 11,3 miljarder kronor. 

Nästa vecka presenterar storbankerna sina resultat för andra kvartalet av 2023. 

Bedömare och experter räknar med att bankerna återigen kommer att redovisa rejäla vinstlyft. 

Foto: Swedbank Group

Text: Redaktionen