VAL 2022: KD vill stänga flera skolor utan ”väst-värden”

2022 06 15

Kristdemokraterna vill stänga skolor som inte står för ”västerländska värden”.

Det uppger partiets skolpolitiska talesperson Christian Carlsson i en intervju med Expressen.

Enligt Christian Carlsson skulle förslaget säkerligen innebära att flera muslimska friskolor kan behöva stängas.  

”Kristen tradition”

KD anser att skollagen ska innefatta läroplanens formulering om  ”kristen tradition och västerländsk humanism”.

Partiet menar att formuleringen bör skrivas in i skollagen. Det skulle innebära att Skolinspektionen måste ta hänsyn till formuleringen vid inspektion och granskning av skolor.

KD vill även att Skolinspektionen ska granska skolor utifrån om ”utbildningen ger uttryck för västerländska värden, det vill säga judisk-kristen etik”, rapporterar Expressen. 

Skolor som inte uppfyller dessa krav kan förlora tillståndet.

– Vi behöver ju tala klarspråk om problemen som finns. Det ska helt enkelt inte kunna finnas skolor med islamistiska kopplingar där elever riskerar att radikaliseras, säger Christian Carlsson till Expressen.

Han påpekar att Skolinspektionen beslutade att stänga två muslimska friskolor tidigare under våren, efter varningar från Säpo.

Risk för radikalisering

Imanskolan i Uppsala och Framstegsskolan i Rågsved stängdes från och med den 15 respektive 17 augusti.

I ett pressmeddelande skrev Skolinspektionen att orsaken till att skolorna stängs är att ”det finns allvarliga brister som rör huvudmannens ledningskrets. Skolinspektionen bedömer att ledningskretsen är olämplig att bedriva skolverksamhet”. 

– Säkerhetspolisen bedömer att barn riskerar att utsättas för radikalisering genom att vistas i en miljö som förespråkar enklavisering av samhället istället för respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar, fastslog Skolinspektionen i sitt beslut.

Västerländska värderingar

Exakt vad som räknas som ”västerländska värderingar” framgår inte av KD:s förslag.

Enligt Christian Carlsson kan det handla om att stå för yttrandefrihet, jämställdhet och religionsfrihet, och att det exempelvis inte ska förekomma könssegregerad undervisning, uppger Expressen.

– Men också det faktum att man på muslimska friskolor haft kvinnliga lärare som undervisat i niqab. Och man måste ju fråga sig, vad skickar det för signaler när vi har lärare som ska förmedla synen på jämställdhet mellan kvinnor och män iklädda niqab? Det säger sig självt att det inte hänger ihop, säger KD:s skolpolitiska talesperson till tidningen.

Positiva till friskolor

I Kristdemokraternas partiprogram framgår det för närvarande ingen explicit kritik mot friskolor som inte uppfyller ”västerländska värderingar”.

– Kristdemokraterna anser att fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet. De medverkar till att stärka den pedagogiska förnyelsen och utvecklingen inom svenskt skolväsende. Föräldrar och elever ska fritt kunna välja den skola som passar bäst, eller välja bort den som inte fungerar. Vi ser friskolorna som skolor kort och gott, inte som komplement till den kommunala skolan. De är en viktig del av vårt skolsystem som är här för att stanna, skriver KD.

Foto: Kristdemokraterna resp K. Azuma

Text: Redaktionen