UTRIKES: Stopp för ryska fiskare

2022 10 06

Fram till i dag har ryska fiskefartyg haft fri tillgång till norska hamnar. Nu skärper Norge reglerna.

Nu begränsas tillgången kraftigt.

Häromdagen framkom att vårt västra grannland förstärker bevakningen av sina energianläggningar till följd av det säkerhetspolitiska läget i Europa. Till det kommer nu mer och bättre kontroll av det som sker i landets hamnar.

Stärka beredskapen

– I dag har regeringen beslutat att ytterligare stärka beredskapen. Vi har hållit ett öga på rysk aktivitet i norska vatten och hamnar, för att undvika att Norge blir ett transitland för att frakta illegala varor till Ryssland, sa utrikesminister Anniken Huitfeldt (Ap) på en presskonferens, enligt den norska tidningen Dagbladet.

Hon framhöll dessutom:

– Nu har vi fått information som gör att vi måste skärpa tillgången och öka kontrollen.

Inte nog med att tillgången till hamnar begränsas. De fartyg som kommer ska dessutom kontrolleras.

Tre hamnar öppna

De hamnar som kommer att tillåta ryskt fiskebesök är Kirkenes, Tromsø och Båtsfjord.

– Målet är att alla ska kontrolleras om de kommer till dessa tre hamnar, hävdade justitieminister Emilie Enger Mehl (Sp), enligt NRK.

Hon underströk:

– Det kommer att bli svårare att använda fiskefartyg för illegala ändamål.

Tullverket och polismyndigheterna åläggs förväntas nu intensifiera kontrollen av ryska fartyg, utan undantag.

Fortsatt samarbete

Trots de hårdare kraven gentemot ryska fiskefartyg framhöll fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) att man måste ha ett fortsatt samarbete med grannen.

– Vi delar Barents hav och fiskbestånden med Ryssland. Vi lever i en värld som behöver mer och mer hållbar mat, inte minst fisk.

Vidden av norsk fiskerinäring framgår på Fiskeridirektoratets hemsida:

– Norska fiskare har fångat fisk for 23 miljarder kronor i 2021 och slår därmed 2020 års siffror.

Foto: K Troim

Text: Redaktionen