UPPGIFTER: Förhandlingar har strandat mellan regeringen och SD

2023 02 07

Förhandlingarna om arbetskraftsinvandringen mellan regeringen och SD har strandat.

Sverigedemokraterna och Liberalerna uppges vara oense i  frågan huruvida vissa yrkesgrupper ska undantas från de nya, högre lönekraven, rapporterar Di med hänvisning till flera källor med insyn i samtalen.

– Det är väldigt problematiskt. Förhandlingarna har klarat av en del frågor, men här går det inte framåt. SD sätter klackarna i golvet, säger en källa till tidningen.

Bakgrund

I Tidöavtalet mellan regeringen och SD står det uttryckligen att ”det ska ske ett utredningsarbete som ska få i uppdrag att se över regelverket för arbetskraftsinvandring i syfte att höja inkomstgränsen”.

Vidare skriver partierna att ”utgångspunkten ska vara att arbetstillstånd endast ska beviljas om det arbete till vilket arbetskraftsinvandring sker i normalfallet har en lönenivå motsvarande medianlönen”.

I dag ligger medianlönen på drygt 33 000 kronor i månaden.

Tidöpartierna är följaktligen överens om att inkomstgränsen ska höjas. Exakt var den nya nivån kommer att landa återstå att se. Men den kommer sannolikt att bli avsevärt högre än dagens krav på 13 000 kronor.

Motpolerna kommer inte överens

Regeringen och SD inledde förhandlingarna efter nyår, men samtalen mellan partierna har plötsligt avbrutits.

Orsaken uppges vara en infekterad diskussion om vilka yrkesgrupper som ska undantas från de nya lönekraven.

Framför allt uppges Sverigedemokraterna och Liberalerna stå långt ifrån varandra.

L vill se undantag för flera yrken. Något som SD kraftigt vänder sig emot.

– Alla är överens om att gränsen ska höjas. Det är undantagen som nu diskuteras och SD vill strypa invandringen till vilket pris som helst. De är väldigt kärva, säger en källa till Di.

Enligt flera källor till tidningen ska SD ha motsatt sig varje förslag som kan leda till att invandringen till Sverige ökar.

– Oavsett om personerna som kommer till Sverige har ett arbete redan vid ankomst och därmed kommer att betala skatt, uppger Di.

Så står det i Tidöavtalet

Det ska ske ett utredningsarbete som ska få i uppdrag att se över regelverket för arbetskraftsinvandring i syfte att höja inkomstgränsen. Utgångspunkten ska vara att arbetstillstånd endast ska beviljas om det arbete till vilket arbetskraftsinvandring sker i normalfallet har en lönenivå motsvarande medianlönen. Den exakta nivån blir en fråga för utredningen att ta ställning till.

Utredningen ska – i den utsträckning SOU 2021:88 behöver kompletteras - bl.a. få i uppdrag att utreda och kartlägga problem relaterade till arbetskraftsinvandringen. I detta uppdrag kommer ingå att kartlägga lönenivåer, samt förekomsten av missbruk och missförhållanden kopplade till arbetskraftsinvandring på den svenska arbetsmarknaden.”

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen