UKRAINA: Utfärdar kraftig varning efter incident i helgen

2022 11 21

Under helgen inträffade nya explosioner vid det ryskkontrollerade kärnkraftverket i ukrainska Zaporizjzja.

Oron för en ny kärnkraftskatastrof ökar, rapporterar AFP.

Enligt chefen för  FN:s atomenergiorgan IAEA, Rafael Grossi, var ett robotnedslag ”meter, inte kilometer” från att  träffa viktiga kärnsäkerhets- och säkerhetssystem vid anläggningen. En direkt träff skulle kunnat leda till en kärnkraftskatastrof, enligt Grossi. 

– Vem det än är som skjuter, sluta med denna galenskap! säger IAEA-chefen enligt AFP.

Säkerhetszon runt anläggningen

Grossi, som vid upprepade tillfällen varnat för en ny kärnkraftskatastrof, har under kriget fört samtal med Moskva och Kyiv. Han vill upprätta en säkerhetszon runt anläggningen.

– En direkt skada på anläggningens reaktorer, i synnerhet i områdena för använt bränsle, kan få mycket allvarliga konsekvenser, sa Grossi i september.

Flera byggnader har skadats

Helgens beskjutning skadade flera byggnader i närheten av anläggningen.

Bland annat skadades en radioaktivt avfalls- och lagringsbyggnad, enligt IAEA. Atomenergiorganet uppger dock att strålningsnivåerna på platsen är normala.

Tariq Rauf, en före detta IAEA-tjänsteman, framhåller att kärnkraftverket i Zaporizjzja vidtagit många extra säkerhetsåtgärder efter katastrofen vid kärnkraftverket Fukushima i Japan 2011.

– Men naturligtvis är inga av dessa åtgärder framtagna för att överleva ett krig, tillägger Tariq Rauf enligt AFP.

Risk för strömavbrott

I takt med att den kraftiga beskjutningen fortsätter ökar risken för att kärnkraftverket utsätts för ett långvarigt strömavbrott, rapporterar AFP. Ett sådant avbrott kan få förödande konsekvenser.

Normalt drivs anläggningens system av fyra 750 kilovoltsledningar. Ett närliggande värmekraftverk kan leverera ström genom reservledningar.

Beskjutningen runt anläggningen har dock upprepade gånger skadat strömleveransen. Ukrainska ingenjörer har tvingats reparera ledningarna och vid ett antal tillfällen har nöddieselgeneratorer aktiverats för att förse anläggningen med ström.

– Elektricitet är avgörande för att driva pumparna, säkerställa cirkulation av vatten och konstant kylning av bränslet från reaktorhärdarna, uppger AFP.

Det franska institutet för strålskydd och kärnsäkerhet (IRSN) har varnat för att ett långvarigt strömavbrott kommer att leda till en katastrof.

– En långvarig förlust av elförsörjning skulle leda till en härdsmältolycka och radioaktiva utsläpp i miljön. Det skulle likna det som hände i Fukushima 2011, skriver institutet i ett uttalande.

Foto: K. Karger

Text: Redaktionen