TYSKLAND: Agerar för att minska asylströmmen

2023 09 27

Antalet asylsökande till Tyskland har ökat med 78 procent under 2023.

Den kraftiga ökningen har fortsatt under augusti och nu agerar Regeringen Scholz för att hejda utvecklingen.

Pressas i opinionsmätningar

– Om vi inte lyckas bättre med att skydda de externa gränserna så är EU:s öppna gränser hotade.

Det säger Tysklands socialdemokratiska inrikesminister Nancy Faeser till Reuters.

Tysklands S-MP-Liberal-regering är under press i opinionsmätningarna och regeringen inför nu nya åtgärder för att minska asylinvandringen.

Smugglare flyr undan

Tyskland kommer att införa gränskontroller mot två av sina grannländer denna vecka:

- Polen

- Tjeckien

Tyska regeringen upprörs över tillströmningen av illegala migranter över Medelhavet varav många sedan söker sig vidare till just Tyskland.

– Vi vill motverka undflyende manövrar av smugglare.

– Genom flexibla och mobila kontroller som byter plats, säger inrikesministern.

Polen och Tjeckien

Åtgärderna ska ske i samverkan med Polen och Tjeckien framhåller den tyska regeringen.

Migrantströmmen från Ungern in i Slovakien har ökat påtagligt och det finns misstanke om att det finns partipolitiska orsaker bakom den plötsliga ökningen.

Slovakien har val på lördag och den ryssvänliga och högerextrema kandidaten Roberto Fico kan gynnas av ökat fokus på migrantfrågan, enligt bedömare.

En av de främsta tillströmningarna sker via båtar över Medelhavet som når Italien.

Delstatsval i Tyskland

Flera delstatsval väntar i Tyskland med start i Hessen och Bayern den 8 oktober och högerextrema Alternativ för Tyskland väntas nå betydande framgångar.

Utöver den ordinarie migrantströmmen har Tyskland även tagit emot omkring 1 miljoner flyktingar från Ukraina.

– Bayerns konservativa ledare Markus Soeder föreslår ett maxtak på asylsökande på 200 000 årligen.

Det uppger Reuters.

Tysklands S-ledda regering har dock avvisat förslaget.

Sydeuropas gränser

Polens regering vill se stramare hantering av migrationen kring Medelhavet.

– Det är nödvändigt att stärka Europas södra gränser.

– Uppgiften att sluta gränserna i Sydeuropa måste lösas.

Det säger polska regeringens talesperson Pirot Muller.

Foto: N. Braun

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen