TRAGEDI: Dåliga nyheter för pingvinerna

2022 12 22

Nu kommer tragiska nyheter för de ståtliga och beundrade kejsarpingvinerna.

Det handlar om världens största pingviner som kan bli så höga som 100 centimeter och väga upp emot 45 kilo.

Väntas duka under

Kejsarpingvinerna kommer sannolikt utrotas från sin hemvist, sitt så kallade habitat, som utgörs av Antarktis nere vid Sydpolen.

– Kejsarpingvinerna försvinner troligen i slutet av detta århundrade, konstaterar en ny studie som publiceras i magasinet Plos Biology.

Inte helt överraskande är det människorna som bedöms ligga bakom att pingvinerna väntas duka under.

65 procent

Kejsarpingvinerna är inte ensamma om att se ut att försvinna från den sydligaste delen av jordklotets kontinenter, Antarktis, inom några årtionden.

– 65 procent av Antarktis växter och djur kan försvinna enligt forskare.

– Kejsarpingvinerna är bland de arter som ligger allra sämst till, rapporterar CNN.

Orsaken är att föroreningar och klimatförändringarna orsakade av människan nu drabbar Antarktis allt mer.

Hotet kommer utifrån

De nya studierna visar att man måste ökar investeringarna i bevarande och skydd av Antarktis om man ska kunna vända utvecklingen.

Och själva kontinenten Antarktis är helt oskyldig men drabbas ändå hårt på grund av andra.

– Antarktis bidrar inte till klimatförändringen. Det finns inte nämnvärd befolkning där, säger Jasmine Lee som är huvudförfattare bakom nya studien.

– De största hoten mot Antarktis kommer utifrån.

– Vi behöver verkligen en världsomfattande insats mot klimatförändringen för att ge Antarktis arter bästa chansen att överleva, slår hon fast.

Extra skyddad

På bilden ovan ses åsnepingvinen som också lever på Antarktis och den kan bli så hög som 80 centimeter.

Antarktis har tack vare sin isolering från övriga kontinenter länge varit extra skyddad och skonad från utsläpp och klimatförändringar.

– Men nu börjar klimatförändringarnas påverkan synas även på Antarktis.

– Isen smälter allt snabbare och hotar flera sjöfåglar och pingvinsorter, rapporterar CNN.

Människans verk

Forskare har funnit att människans aktiviteter blir allt synligare på Antarktis,

Svarta lager av föroreningar på grund av fossila bränslen har upptäckts på kontinenten.

Samtidigt visar studier att det inte är för sent att agera för rädda djurlivet på Antarktis.

– Det handlar om att få igång investeringarna för att motverka klimatförändringar, förklarar Jasmine Lee.

Foto: V. Cornelius

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen