TRAGEDI: Dåliga nyheter för pingvinerna

2022 12 22

Nu kommer tragiska nyheter för de ståtliga och beundrade kejsarpingvinerna.

Det handlar om världens största pingviner som kan bli så höga som 100 centimeter och väga upp emot 45 kilo.

Väntas duka under

Kejsarpingvinerna kommer sannolikt utrotas från sin hemvist, sitt så kallade habitat, som utgörs av Antarktis nere vid Sydpolen.

– Kejsarpingvinerna försvinner troligen i slutet av detta århundrade, konstaterar en ny studie som publiceras i magasinet Plos Biology.

Inte helt överraskande är det människorna som bedöms ligga bakom att pingvinerna väntas duka under.

65 procent

Kejsarpingvinerna är inte ensamma om att se ut att försvinna från den sydligaste delen av jordklotets kontinenter, Antarktis, inom några årtionden.

– 65 procent av Antarktis växter och djur kan försvinna enligt forskare.

– Kejsarpingvinerna är bland de arter som ligger allra sämst till, rapporterar CNN.

Orsaken är att föroreningar och klimatförändringarna orsakade av människan nu drabbar Antarktis allt mer.

Hotet kommer utifrån

De nya studierna visar att man måste ökar investeringarna i bevarande och skydd av Antarktis om man ska kunna vända utvecklingen.

Och själva kontinenten Antarktis är helt oskyldig men drabbas ändå hårt på grund av andra.

– Antarktis bidrar inte till klimatförändringen. Det finns inte nämnvärd befolkning där, säger Jasmine Lee som är huvudförfattare bakom nya studien.

– De största hoten mot Antarktis kommer utifrån.

– Vi behöver verkligen en världsomfattande insats mot klimatförändringen för att ge Antarktis arter bästa chansen att överleva, slår hon fast.

Extra skyddad

På bilden ovan ses åsnepingvinen som också lever på Antarktis och den kan bli så hög som 80 centimeter.

Antarktis har tack vare sin isolering från övriga kontinenter länge varit extra skyddad och skonad från utsläpp och klimatförändringar.

– Men nu börjar klimatförändringarnas påverkan synas även på Antarktis.

– Isen smälter allt snabbare och hotar flera sjöfåglar och pingvinsorter, rapporterar CNN.

Människans verk

Forskare har funnit att människans aktiviteter blir allt synligare på Antarktis,

Svarta lager av föroreningar på grund av fossila bränslen har upptäckts på kontinenten.

Samtidigt visar studier att det inte är för sent att agera för rädda djurlivet på Antarktis.

– Det handlar om att få igång investeringarna för att motverka klimatförändringar, förklarar Jasmine Lee.

Foto: V. Cornelius

Text: Redaktionen