Sveriges grannland inför benhårda riktlinjer för skärmtid

2023 10 12

En kraftig skärpning av skärmtiden både bland barn och vuxna rekommenderas nu hos en av våra närmsta grannar.

Tiden vi spenderar med blicken på en skärm går ut över såväl välmående som sociala relationer och gemenskap.

Det konstaterar Sundhedsstyrelsen, Danmarks motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.

Nu sätter myndigheten ned foten – och går ut med nya riktlinjer för hur mycket tid både barn och vuxna ska tillbringa framför en skärm.

"Ingen skärmtid alls"

För barn i åldrarna 0-2 år införs en benhård rekommendation, rapporterar DR.

Inga skärmar alls ska exponeras för barn i den åldersgruppen – om det inte sker i sällskap av en vuxen.

Enligt forskarna kan ingenting bra komma av ensamtid med skärmar för så små barn.

– Vi lyckades faktiskt inte hitta studier som tyder på att det kan vara positivt att vistas framför en skärm för barn under två år, säger Trine Flensborg-Madsen, professor i utvecklingspsykologi vid Köpenhamns universitet, till den danska kanalen.

Påverkar upp i vuxen ålder

Den danska folkhälsomyndigheten menar istället att skärmtid för barn upp till två år kan vara direkt skadligt för utvecklingen – framför allt om det sker som en “enkel lösning” för att lugna ett upprört barn.

– Om man ger barnet en skärm varje gång något blir svårt, då lär man inte barnet att reglera känslor eller delta i sociala sammanhang på ett bra sätt, säger Trine Flensborg-Madsen, som menar att det kan påverka den psykiska hälsan upp i vuxen ålder.

Rekommendationer till vuxna.

Även vuxna personer omfattas av nya skärmrekommendationer i Danmark.

 Föräldrar bör vara extra uppmärksamma på om användningen av skärmar i familjen påverkar deras barns utveckling och välbefinnande, säger sektionschefen Maja Bæksgaard Jørgensen i ett pressmeddelande från Sundhedsstyrelsen.

Vuxna danskar med barn i hushållet rekommenderas också att begränsa sin egen skärmtid när man  är med sitt barn och göra överenskommelser i familjen som gäller såväl föräldrar som barn och unga.

Utreder nya direktiv i Sverige

I Sverige gav regeringen i maj uppdraget till Folkhälsomyndigheten att sammanställa kunskapen om sambandet mellan hälsoeffekter och digital medieanvändning hos den yngre delen av befolkningen.

Målet är att ta fram vägledning och nya rekommendationer även här i Sverige.

– Barns och ungas digitala medieanvändning har på kort tid blivit alltmer omfattande. Det finns nu ett stort behov av att undersöka kopplingen mellan olika hälsoaspekter och digital medieanvändning, sade socialminister Jakob Forssmed (KD) vid tillfället i ett pressmeddelande från regeringen.

– Vi behöver ta ett brett grepp om frågan och undersöka såväl hur skärmtid, det innehåll som konsumeras på plattformarna och hur deras design påverkar barns och ungas hälsa

LÄS MER: Forskare: Konsekvensen av mobiler syns om 30 år

Foto: A. Dummer

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen