SVERIGE: Uppmanar till nya regler gällande elbilar

2023 05 01

Antalet elbilar i Sverige har ökat lavinartat de senaste åren.

Bara förra året steg antalet med 80 procent jämfört med 2021, visar statistik från Trafikanalys.

Intresset är med andra ord jättestort – men på ett område har inte utvecklingen hunnit med.

Stor utmaning

Det handlar om utbyggnaden av laddplatser i hyreshusgarage, där brandskyddsreglerna helt enkelt inte uppdaterats i takt med den stigande efterfrågan på elbilar, rapporterar SVT.

Brandgasventilationen är en stor utmaning – och i många underjordiska garage är den direkt bristfällig.

– Elbilsbränder kan bli väldigt intensiva med mycket rök och brandgaser, säger brandingenjören Robin Haglund till tv-kanalen.

Sätter ned foten

Nu sätter Fastighetsägarna Stockholm ned foten. Det måste bli förändring.

– Varje fastighetsägare ska inte behöva hitta på ett eget regelverk, säger vd:n Oskar Öholm.

Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort bedömningen att det inte krävs specifika regler för elfordon.

Men det skapar oro – och just därför väljer fastighetsägare att inte bygga så många laddplatser som de kanske egentligen skulle vilja, påtalar Oskar Öholm.

Då kan bilen explodera

Risken för att en elbil ska börja brinna bedöms visserligen som liten. 

Det kan dock bli extremt intensivt om bilens litiumjonbatteri tar fyr – då risken för explosion ökar.

Samma batteri kan även återantända trots att elden släckts flera dagar tidigare.

– Det är en mer stressande situation när det kan vara elbilar i garaget, uttrycker brandmannen Johan Aarnio för SVT.

Polisen satte stopp

Säkerhetsriskerna kring elbilar har varit på tapeten vid flera tillfällen förr.

I januari satte polisen i Region Väst stopp för att deras personal ska få jobba med elbilar som myndigheten tagit i beslag.

– Vi ser och vi vet att de här högvolts- eller högspänningsfordonen innebär stora risker att hantera dem utifrån el, sade Björn Johnsson, polisens huvudskyddsombud i regionen, till Sveriges Radio.

– Det värsta scenariot är att någon av våra medarbetare faktiskt dör. Det är den nivån vi pratar om. Det är därför skyddsombudsstoppet kom till.

Införde försäljningsförbud

Elsäkerhetsverket, förvaltningsmyndigheten för tekniska säkerhetsfrågor inom elområdet, har också stoppat flera laddboxar till elbilar.

Man har även fattat beslut om försäljningsförbud för modellerna Easee Home och Easee Charge.

– Anledningen till försäljningsförbuden är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för, framhöll Elsäkerhetsverket vid tillfället.

Foto: Chuttersnap

Text: Redaktionen