Stort stopp införs – gäller flera laddboxar till elbilar

2023 03 15

Flera laddboxar till elbilar stoppas med omedelbar verkan.

Det meddelar Elsäkerhetsverket,  förvaltningsmyndighet för tekniska säkerhetsfrågor inom elområdet, i dag.

Myndigheten har granskat sex av de vanligaste laddboxarna på marknaden.

I två fall har ett beslut om ett försäljningsförbud fattats.

Det gäller modellerna Easee Home och Easee Charge.

Det finns cirka 100 000 installerade laddboxar av de här modellerna i Sverige.

Uppfyller inte kraven

– Anledningen till försäljningsförbuden är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för, framhåller Elsäkerhetsverket.

Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket, kommenterar förbudet.

– Tillverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk. Det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska, säger han i ett uttalande.

Det här innebär förbudet

Enligt Elsäkerhetsverket innebär försäljningsförbudet följande:

- Tillverkaren ska återta laddboxarna som fått försäljningsförbud från sina återförsäljare.

-  Tillverkaren är även skyldig att åtgärda brister på redan installerade laddboxar.

-  Vilken typ av åtgärder som kommer att tas är upp till tillverkaren att kommunicera ut och verkställa.

”Förstår att det finns en oro”

Efter dagens beslut är det upp till tillverkaren av laddboxarna att  återkoppla till sina kunder om ett åtgärdsförslag.

– Vi förstår att det finns en oro hos privatpersoner i den här frågan, men tillverkare som får den här typen av negativa besked brukar i regel vara snabba med att tillmötesgå de krav som ställs, säger Joel Lee Antman.

Stort projekt

Elsäkerhetsverket har under en tid granskat de vanligaste laddboxarna för elbilar  i Sverige.

Projektet avslutas inom några veckor.

Då publiceras en projektrapport på myndighetens hemsida.

Elsäkerhetsverket kommer även att skicka ut ett pressmeddelande där provning, resultat och analys presenteras.

Foto: C. Snap

Text: Redaktionen