SVERIGE: Slår larm angående våldsutsatta kvinnor

2023 04 04

Allt färre kvinnor som utsätts för våld får skyddat boende.

Sex olika frivilligorganisationer har haft möte med socialborgarrådet i Stockholm under tisdagen.

Mötet handlade om den nuvarande situationen för våldsutsatta kvinnor.

Nu slår organisationerna larm om att färre hotade kvinnor får skyddat boende trots att många hör av sig till socialtjänsten, rapporterar SVT.

– Vi är oroliga eftersom vi märker att allt färre hotade kvinnor får hjälp av socialtjänsten just med skyddat boende, säger Bernardita Núñez, generalsekreterare för stödorganisationen Terrafem.

Mer kortvariga placeringar

Terrafem menar att bedömningar har ändrats vilket lett till att det bara är kvinnor som blir utsatta för det grövsta våldet som får hjälp.

Uppgifterna pekar också på att placeringarna blir allt mer kortvariga.

– Det gör att flera jourlägenheter nu står tomma – inte bara hos frivilligorganisationer som Terrafem utan även hos socialtjänsten, menar Bernardita Núñes.

Har en skyldighet

Enligt jämställdhetsmyndigheten har kommunen en skyldighet att skydda och hjälpa brottsoffer, i synnerhet våldsutsatta kvinnor.

De framhåller att stödåtgärder måste anpassas utifrån individuella förutsättningar, bland annat handlar det om rådgivning, ekonomisk hjälp och just skyddat boende.

Stort problem

Sveriges kommuner och regioner framhåller att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem.

De menar att arbetet för kvinnofrid behöver utvecklas.

– Stödet som samhället ger kan innebära skillnaden mellan liv och död. Därför behöver kvinnofridsarbetet prioriteras och få ökade resurser, förklarar SKR.

Får sämre stöd

I en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten framgår att kvinnor som lever med skyddade personuppgifter får sämre stöd än män som behöver liknande skydd.

Idag lever mer än 26 000 personer med skyddad identitet varav 10 000 är kvinnor och 6 000 är män.

Omkring 10 000 av dem som lever med skyddad identitet är barn.

Foto: E. Ward

Text: Redaktionen