SVERIGE: Så kan vaccinplanen mot apkoppor utformas

2022 07 25

Världshälsoorganisationen WHO klassar apkoppor som ett internationellt hot mot människors hälsa. 

Viruset har fått global spridning. På kort tid har 16 000 fall rapporterats i 74 länder, uppger SVT Nyheter. Fem personer har dött.

Finns vaccin

I Sverige har röster höjts för att påbörja en omfattande vaccination mot viruset.

– Vi har legat på både Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Stockholm kring vaccinationsfrågan. Vi har ju sett från andra länder att det påbörjats vaccinering som ska vara effektiv även mot apkoppor, kommenterade Erick Naeselius, vårdenhetschef på Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm, i början av juli.

Inte aktuellt med massvaccinering

Lennart Svensson, virolog vid Karolinska Institutet och vid Linköpings universitet, framhäver att vaccinering mot viruset troligtvis kommer att bli aktuellt, även i Sverige.

Samtidigt betonar han att det inte finns en anledning till att massvaccinera sig mot sjukdomen. Istället tror han att det kan bli aktuellt med en så kallad ringvaccination.

– Man ska nog göra det man inom virologin kallar för ringvaccination, att man  begränsar vaccinationen till något indexfall. Det kan vara i en familj eller i ett hushåll eller liknande, men absolut inte vaccinera hela befolkningen. Det finns ingen anledning till det, säger Lennart Svensson i SVT:s Morgonstudio.

EU rekommenderar vaccin

I fredags uppmanade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA den Europeiska unionens medlemsländer att godkänna ett vaccin mot apkoppor.

På måndagsmorgonen deklarerade EU-kommissionen att man har godkänt ett smittkoppsvaccin, rapporterar AFP.

Det är därmed fritt fram för EU-länder, Island, Lichtenstein och Norge att använda vaccinet Imanex mot apkoppor. Vaccinet har tidigare testats på djur. Testen har visat att Imanex ger ett fullgott skydd mot viruset.

Följer situationen

I Sverige följer Folkhälsomyndigheten situationen noggrant.

Folkhälsomyndigheten följer och bevakar kontinuerligt det epidemiologiska läget, både i Sverige och internationellt. I Sverige är apkoppor klassad som en allmänfarlig sjukdom. Det finns därmed smittskyddsåtgärder på plats som testning, smittspårning och förhållningsregler, uppger FHM i ett pressmeddelande.

Lisa Brouwers, tillförordnad generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, konstaterar att det kan bli aktuellt med nya åtgärder för att bekämpa smittspridningen.

–  Det finns en pågående smittspridning i Sverige men det rör sig om ett begränsat antal fall jämfört med andra delar av Europa. I Sverige finns i princip redan alla åtgärder på plats som WHO rekommenderar för den grupp länder med motsvarande situation som Sverige, men Folkhälsomyndigheten ser över om ytterligare åtgärder kan bli aktuella.

FAKTA: Ringvaccination

  • Strategin syftar till att i första hand vaccinera personer som varit i kontakt med personer som smittats av viruset.
  • Personer som står nära ovanstående grupp ska också vaccineras.
  • Alla personer som varit, eller kunde blivit, exponerade för smittan ska på så sätt kunna ta del av vaccinet.   
  • En liknande strategi användes för att utrota smittkoppor under den senare hälften av 1900-talet.
  • Källa: Center for Disease Control and Prevention, CDC.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen