SVERIGE: Så kan vaccinplanen mot apkoppor utformas

2022 07 25

Världshälsoorganisationen WHO klassar apkoppor som ett internationellt hot mot människors hälsa. 

Viruset har fått global spridning. På kort tid har 16 000 fall rapporterats i 74 länder, uppger SVT Nyheter. Fem personer har dött.

Finns vaccin

I Sverige har röster höjts för att påbörja en omfattande vaccination mot viruset.

– Vi har legat på både Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Stockholm kring vaccinationsfrågan. Vi har ju sett från andra länder att det påbörjats vaccinering som ska vara effektiv även mot apkoppor, kommenterade Erick Naeselius, vårdenhetschef på Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm, i början av juli.

Inte aktuellt med massvaccinering

Lennart Svensson, virolog vid Karolinska Institutet och vid Linköpings universitet, framhäver att vaccinering mot viruset troligtvis kommer att bli aktuellt, även i Sverige.

Samtidigt betonar han att det inte finns en anledning till att massvaccinera sig mot sjukdomen. Istället tror han att det kan bli aktuellt med en så kallad ringvaccination.

– Man ska nog göra det man inom virologin kallar för ringvaccination, att man  begränsar vaccinationen till något indexfall. Det kan vara i en familj eller i ett hushåll eller liknande, men absolut inte vaccinera hela befolkningen. Det finns ingen anledning till det, säger Lennart Svensson i SVT:s Morgonstudio.

EU rekommenderar vaccin

I fredags uppmanade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA den Europeiska unionens medlemsländer att godkänna ett vaccin mot apkoppor.

På måndagsmorgonen deklarerade EU-kommissionen att man har godkänt ett smittkoppsvaccin, rapporterar AFP.

Det är därmed fritt fram för EU-länder, Island, Lichtenstein och Norge att använda vaccinet Imanex mot apkoppor. Vaccinet har tidigare testats på djur. Testen har visat att Imanex ger ett fullgott skydd mot viruset.

Följer situationen

I Sverige följer Folkhälsomyndigheten situationen noggrant.

Folkhälsomyndigheten följer och bevakar kontinuerligt det epidemiologiska läget, både i Sverige och internationellt. I Sverige är apkoppor klassad som en allmänfarlig sjukdom. Det finns därmed smittskyddsåtgärder på plats som testning, smittspårning och förhållningsregler, uppger FHM i ett pressmeddelande.

Lisa Brouwers, tillförordnad generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, konstaterar att det kan bli aktuellt med nya åtgärder för att bekämpa smittspridningen.

–  Det finns en pågående smittspridning i Sverige men det rör sig om ett begränsat antal fall jämfört med andra delar av Europa. I Sverige finns i princip redan alla åtgärder på plats som WHO rekommenderar för den grupp länder med motsvarande situation som Sverige, men Folkhälsomyndigheten ser över om ytterligare åtgärder kan bli aktuella.

FAKTA: Ringvaccination

 • Strategin syftar till att i första hand vaccinera personer som varit i kontakt med personer som smittats av viruset.
 • Personer som står nära ovanstående grupp ska också vaccineras.
 • Alla personer som varit, eller kunde blivit, exponerade för smittan ska på så sätt kunna ta del av vaccinet.   
 • En liknande strategi användes för att utrota smittkoppor under den senare hälften av 1900-talet.
 • Källa: Center for Disease Control and Prevention, CDC.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen