SVERIGE: Läkare dömer ut populär förkylningsmedicin

2023 01 09

– Skapar en skyddande barriär i mun och svalg som kan minska risken att infekteras av förkylningsvirus.

Så beskrivs en av Sveriges populäraste förkylningsmediciner på Apotekets hemsida.

Det handlar om förkylningssprejen Coldzyme.

I beskrivningen av produkten står det att sprejen kan reducera risken för att få en förkylning och att den kan bidra till att förkorta sjukdomsperioden.

– Coldzyme innehåller ett rengörande maritimt enzym och glycerol som ger en skyddande barriär lokalt i munhåla och svalg, skriver Apoteket.

Svårt att minska risken

Men Peter Bergman, professor i klinisk immunologi vid Karolinska institutet och överläkare, är skeptisk.

– Alla slemhinnor i vår kropp täcks av ett sekret som hela tiden är i rörelse. Om du då tillför något ytterligare kommer detta sannolikt att forslas bort med en gång, om du inte tillför preparatet konstant vilket blir svårt i praktiken, säger han till SvD.

Enligt läkaren är det i praktiken väldigt svårt att minska risken för att bli förkyld.

– Det handlar om en rad faktorer som påverkar, och det är ganska lite du kan göra själv. De flesta får räkna med en eller två förkylningar per vinter­säsong.

Borde klassas som läkemedel

Vidare säger överläkaren att de studier som har gjorts inte är tillräckliga för att kunna slå fast att förkylningssprej har en reell effekt.

Peter Bergman anser även att produkten borde få en annan benämning.

I dag klassificeras förkylningssprejer som medicin­tekniska produkter. Men Peter Bergman anser att de borde klassificeras som läkemedel.

Ett läkemedel är en substans som kan lindra sjukdomar, vilket är precis vad förkylningssprej uppges göra.

Enligt Peter Bergman skulle kravet på evidens vara mycket högre än vad det är i dag om produkten skulle klassificeras som ett läkemedel.

”Inte helt ofarligt”

Avslutningsvis varnar överläkaren för att förkylningssprej även kan ha skadliga effekter.

– Generellt finns det en stor placeboeffekt vad gäller preparat som dessa.  Dessutom är det inte alltid helt ofarligt att spreja saker i luftvägarna. Så jag tycker generellt att vi bör ha en mer skeptisk inställning till den här typen av produkter, säger Peter Bergman till SvD.

Foto: S. Bughdaryan

Text: Redaktionen