SVERIGE: Glädjande upptäckt i kampen mot svår demenssjukdom

2023 04 21

För att behandla och fastställa en tidig diagnos av Alzheimers sjukdom krävs det säkra och kostnadseffektiva screeningmetoder. 

Nu har svenska forskare vid Karolinska Institutet gjort en mycket glädjande upptäckt i kampen mot den svårupptäckta sjukdomen.

Forskarna har funnit att en ny typ av sockermolekyl i blodet har en nyckelroll i utvecklingen av den svåra demenssjukdomen.

– Studien kan öppna för enkel screening som med 80 procents säkerhet kan förutse insjuknande tio år i förväg, uppger forskarna i ett pressmeddelande.

Den nya studien har publicerats i tidskriften Alzheimer's & Dementia.

Endast ett blodprov

Robin Zhou, läkarstudent och anknuten forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet, är studiens försteförfattare.  

Han beskriver resultatet som banbrytande.

–  Betydelsen av glykaner, en typ av strukturer bestående av sockermolekyler, är ett relativt outforskat fält inom demensforskningen. I studien visar vi att glykannivåerna i blod är förändrade tidigt i sjukdomen. Det skulle kunna innebära att vi kan förutsäga framtida risk för Alzheimers sjukdom med endast blodprov och minnestest.

Tidskriften Nature Medicine har tidigare rapporterat om den svenska metoden.

Den nya tekniken består av ett blodprov och tre snabba minnestest.

Tanken med det nya testet är bland annat att identifiera vilka som befaras kunna drabbas av Alzheimer, varpå insatser kan sättas in på den gruppen.

Viktigt att upptäcka tidigt

Att upptäcka Alzheimers sjukdom i ett tidigt stadie är ytterst viktigt.

Symtomlindrande läkemedel har i många fall en god effekt i början av sjukdomsförloppet.

– Kliniska prövningar för läkemedel mot alzheimer visar att behandling bör påbörjas tidigt i sjukdomsförloppet, innan för stor del av hjärnans nervceller har dött, skriver forskarna bakom studien.

Foto: S. Bughdaryan

Text: Redaktionen