SVERIGE: Första beskedet om högkostnadsskyddet

2022 10 25

Regeringen har framhållit att det utlovade högkostnadsskyddet för elpriser ska träda i kraft den 1 november.

Än så länge har inga officiella besked kommit från regeringshåll.

Men nu ger Svenska kraftnät, myndigheten som ansvarar för att elöverföringssystemet, en första indikation på vad som kommer att ingå i regeringens stödpaket.

Svenska kraftnät har ansökt om att använda flaskhalsintäkter för totalt 4,4 miljarder kronor för att täcka ökade kostnader för balansering av elsystemet.

Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

– Svenska kraftnät har idag ansökt till Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få använda kapacitetsavgifter för att täcka större delen av dessa kostnader. Totalt handlar det om 4,4 miljarder kronor för 2022 och 2023, uppger Svenska kraftnät.

Om ansökan godkänns skulle det i förlängningen bidra till att dämpa elanvändarnas kostnadsökningar.

Svenska kraftnät tar pengar som kommer in från flaskhalsintäkterna till att täcka en del av myndighetens ökade kostnader.

I klartext handlar det alltså om en besparing. En relativt blygsam sådan.

– Förslaget om finansiering av 4,4 miljarder i kostnader beräknas därmed leda till en direkt besparing på totalt ca 300 kr för en villakund med en förbrukning på ca 20 000 kWh per år, säger Malin Stridh, chef för Svenska kraftnäts avdelning Elmarknad.

En liten del

Dagens besked är en liten del av högerregeringens planerade högkostnadsskydd, rapporterar Expressen.

Förslaget ingår även i det uppdrag som myndigheten tilldelades av den förra regeringen.

– Förslaget om balansansvarsavgifter är Svenska kraftnäts första inom ramen för regeringsuppdraget om att ansöka om att använda kapacitetsavgifter för att finansiera nödåtgärder för konsumenter och företag. Svenska kraftnät planerar ytterligare ansökningar om förslag till nödåtgärder senast den 15 november 2022, uppger Svenska kraftnät.

Malin Stridh betonar att myndighetens arbete fortsätter.   

– Vi tittar på flera åtgärder för att minska kostnaderna för slutkunden, säger hon till Expressen.            

Fakta flaskhalsintäkter

  • Flaskhalsintäkter uppstår om elpriset i ett elområde där elen produceras är lägre än i det elområde dit elen överförs.
  • Mellanskillnaden kallas flaskhalsintäkt.
  • Flaskhalsintäkterna ges till det företag som överför elen mellan de två elområdena.
  • Källa: Energimarknadsinspektionen
  • Foto: Svenska Kraftnäts systemutvecklingsplan

Text: Redaktionen