SVERIGE: Förbryllande beteende hos unga – källsorterar sämre än äldre

2022 06 16

Yngre personer är sämre på att källsortera än äldre personer i samhället.

Detta trots att unga människor är de som uppger att de har mest klimatångest.

Unga slarvar med sorteringen

En ny undersökning från Sifo-baserade Återvinningsbarometern visar att personer i åldern 65 – 79 återvinner 84 procent av sina förpackningar till återvinning, rapporterar Sveriges Radio.

Bland 18 – 29-åringar är siffran blott 73 procent.

Uppmärksammad utveckling

Det intressanta i sammanhanget är dock att det är den yngre generationen som i högre utsträckning upplever sig bekymrade för miljöproblem.

– Vi samlar in rekordvolymer i Sverige, men det är tydligt att den yngre generationen inte är lika benägen att källsortera som den äldre. Samtidigt uppger en majoritet i åldersgruppen 18-29 år att de är oroliga för miljön och vill ha mer kunskap om återvinning. Undersökningen visar på en utveckling som vi ser är viktig att uppmärksamma, säger Helena Nylén, vd på Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) i ett pressmeddelande.

Attityden till återvinning sämre

Undersökningen visar dock samtidigt att andelen unga svenskar som tycker att det är viktigt med återvinning minskar, från 9 av 10 till 8 av 10.

Hälften av de unga respondenterna menar att de skulle öka sin källsortering om de hade en bättre förvaringslösning för källsortering i det egna hemmet.

En tredjedel tycker att det är enklare att slänga samtliga sopor i hushållsavfallet än att sortera dem, uppger FTI.

“Alla vinner när du återvinner”

– Att källsortera sina förpackningar är något som alla kan göra, varje dag. Det är ett enkelt sätt att bidra till ett mer hållbart samhälle, utan att behöva göra stora förändringar i vardagen. Varje förpackning som hamnar i hushållsavfallet medför koldioxidutsläpp som hade kunnat undvikas med källsortering och återvinning. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och alla vinner när du återvinner, säger Helena Nylén.

“De är lata”

När P4 Halland frågar runt bland unga tycks de vara överens om vad som är den avgörande faktorn till att unga källsorterar sämre än äldre – trots klimatångesten.

– Det måste bero på lathet, säger till exempel Elton Zevenwacth i Varberg.

552 600 ton 

Under 2021 samlades det in 552 600 ton förpackningar och tidningar i Sverige, uppger FTI.

Det material som sorteras i högst utsträckning var glasförpackningar på 23,2 procent. Därefter följde pappersförpackningar följt av plast och på sista plats metall.

Foto: J. Sessler

Text: Redaktionen