SVERIGE: Expert sågar regeringens klimatplan

2022 11 27

En forskare på Chalmers bedömer att regeringen kommer få svårt att nå målen.

Ulf Kristerssons (M) regering vill satsa stora pengar på elektrifiering och laddinfrastruktur.

Detta för att fler ska använda elbilar och därmed mindre biobränsle.

Nu uttalar sig en forskare om huruvida det är tillräckligt för att nå klimatmålen, uppger DN.

– Regeringen har målat in sig i ett hörn, säger Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet på Chalmers.

Får stöd av myndighet

Energimyndigheten menar att även om det bara säljs elbilar framöver så kommer det ändå rulla över 2,5 miljoner bilar som släpper ut avgaser år 2030.

Detta bedöms vara otillräckligt om man vill nå de klimatmål som regeringen satt upp.

Som det ser ut nu har regeringen målat in sig i ett hörn. På det här sättet är det väldigt svårt att nå klimatmålet. Jag skulle önska att regeringen vågade vara mer strategisk, säger Sandén.

Vill satsa på våtmarker

Utöver elbilar vill den nya regeringen också satsa på våtmarker som en åtgärd för att minska klimatutsläppen, uppger SVT.

Även här står Ulf Kristersson inför problem då skalbarheten hos satsningen skapar huvudbry.

En av anledningarna till detta är att skogsägare inte är tillräckligt villiga att gå med i initiativet, flera tusen markägare skulle varje år behöva övertalas och administreras. 

Tar lång tid

Enligt en statlig utredning skulle arbete med våtmarker maximalt kunna minska utsläppen med en miljon ton koldioxid per år från 2045.

De svenska klimatutsläppen är idag omkring 48 miljoner ton per år. 

Att nå en nämnvärd minskning med hjälp av våtmarkerna skulle ta över 20 år.

Står för en tredjedel

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av utsläppen i Sverige.

Riksdagen har därför satt ett mål om att sänka utsläppen med 70 procent till 2030.

Experter på Energimyndigheten menar att elektrifieringen och satsningen på elbilar inte är tillräcklig.

Det tar tid för elektrifieringen att få genomslag, säger Martin Johansson, enhetschef på Energimyndigheten.

Foto: N. Andersson resp Dcbel

Text: Redaktionen