SVERIGE: Expert sågar regeringens klimatplan

2022 11 27

En forskare på Chalmers bedömer att regeringen kommer få svårt att nå målen.

Ulf Kristerssons (M) regering vill satsa stora pengar på elektrifiering och laddinfrastruktur.

Detta för att fler ska använda elbilar och därmed mindre biobränsle.

Nu uttalar sig en forskare om huruvida det är tillräckligt för att nå klimatmålen, uppger DN.

– Regeringen har målat in sig i ett hörn, säger Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet på Chalmers.

Får stöd av myndighet

Energimyndigheten menar att även om det bara säljs elbilar framöver så kommer det ändå rulla över 2,5 miljoner bilar som släpper ut avgaser år 2030.

Detta bedöms vara otillräckligt om man vill nå de klimatmål som regeringen satt upp.

Som det ser ut nu har regeringen målat in sig i ett hörn. På det här sättet är det väldigt svårt att nå klimatmålet. Jag skulle önska att regeringen vågade vara mer strategisk, säger Sandén.

Vill satsa på våtmarker

Utöver elbilar vill den nya regeringen också satsa på våtmarker som en åtgärd för att minska klimatutsläppen, uppger SVT.

Även här står Ulf Kristersson inför problem då skalbarheten hos satsningen skapar huvudbry.

En av anledningarna till detta är att skogsägare inte är tillräckligt villiga att gå med i initiativet, flera tusen markägare skulle varje år behöva övertalas och administreras. 

Tar lång tid

Enligt en statlig utredning skulle arbete med våtmarker maximalt kunna minska utsläppen med en miljon ton koldioxid per år från 2045.

De svenska klimatutsläppen är idag omkring 48 miljoner ton per år. 

Att nå en nämnvärd minskning med hjälp av våtmarkerna skulle ta över 20 år.

Står för en tredjedel

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av utsläppen i Sverige.

Riksdagen har därför satt ett mål om att sänka utsläppen med 70 procent till 2030.

Experter på Energimyndigheten menar att elektrifieringen och satsningen på elbilar inte är tillräcklig.

Det tar tid för elektrifieringen att få genomslag, säger Martin Johansson, enhetschef på Energimyndigheten.

Foto: N. Andersson resp Dcbel

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen