SVERIGE: Duschförbud för elever – flera skolor drabbade

2022 09 16

Elever på fem skolor i Uppsala får inte duscha efter idrottslektioner i skolan.

Ett duschförbud har införts efter att ohälsosamma halter av legionellabakterier upptäckts i flera av kommunens duschutrymmen, rapporterar SVT Nyheter.

– Duschutrymmena stängdes omedelbart av för användning av skolans verksamhet och de föreningar som använder lokalerna utanför skoltid, skriver Uppsala Skolfastigheter, ett kommunalt fastighetsbolag, i ett pressmeddelande.

Idrottshallen är fortfarande tillgänglig att använda, men varmvattentillförsel i kranar och duschar har stängts av medan åtgärder i vattenledningssystemet pågår.

”Väldigt jobbigt”

Elever på de drabbade skolorna får nu välja hur mycket de vill anstränga sig på idrottslektionerna.

Flera elever beskriver duschförbudet som besvärligt.

– Det är väldigt jobbigt att istället behöva gå in på en toa och kanske komma sent till lektionen efter för att man inte vill lukta svett, säger Elvira Nyberg, elev på en av de drabbade skolorna, till SVT Nyheter.

Inleder ”chockbehandling”

Skolfastigheter undersöker nu källan till varför problemet uppstått.

– Bekämpning av bakterien kommer snarast möjligt att inledas via chockbehandling med klor i vattenledningssystemet - en metod som tidigare har haft bevisad god effekt i att döda legionellabakterier, framhåller fastighetsbolaget.

Inga elever eller personal uppges ha smittats.

Fakta legionellabakterier

  • Infektion med legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka.
  • Sjukdomsbilden är ibland mycket allvarlig, särskilt då sjukdomen nästan alltid drabbar personer som av någon anledning har nedsatt immunförsvar. Dödsfall inträffar trots modern intensivvård och dödligheten är 5–20 procent.
  • Legionellabakterierna kan också ge upphov till pontiacfeber, en lindrigare självläkande sjukdom, med influensaliknande symtom med feber och muskelvärk
  • Legionellabakterien är vanligt förekommande i jord och vattensamlingar.
  • Bakterierna kan tillväxa i olika typer av konstruerade vattensystem och där utgöra en risk vid inandning av aerosoler som bildas.
  • Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: C. Masterson resp K. Eliason

Text: Redaktionen