SVERIGE: Bransch larmar om akut personalbrist

2023 04 20

Svensk scenkonst menar att det är kris inom branschen.

Covidpandemin slog hårt mot flera yrken inom kultur, och många som jobbade inom industrin fick söka sig till nya jobb.

Nu larmar branschorganisationen Svensk scenkonst om att det råder akut personalbrist.

Ett stort hål uppges ha skapats backstage där det bland annat råder brist på ljus-och ljudtekniker, rapporterar SR.

– Det vi varnade för redan 2021 tycks nu har besannats. De många karriärbytena har i flera fall blivit permanenta. Dessutom hade nyutbildade personer svårt att ta sig in på arbetsmarknaden under pandemin, vilket bidragit till att det nu råder kompetensbrist inom flera centrala yrkesområden, säger Mikael Brännvall, VD för Svensk Scenkonst.

Gjort undersökning

I en undersökning från organisationen framkommer att 48 procent av de svarande upplever det svårare att rekrytera tekniker och annan personal efter pandemin än vad som var fallet innan.

Arbetskraftsbristen är mest akut bland ljustekniska yrken.

Ungefär en fjärdedel av de tillfrågade menar att rekrytering inte kunnat ske alls på grund av situationen.

“Ta fram system”

En av åtgärderna som Svensk scenkonst efterfrågan handlar om att synliggöra yrkesmöjligheterna inom branschen för unga.

– Det kan handla om att i dialog mellan branschens parter ta fram system för lärlingsplatser, mentorskapsprogram och fortsatt stöd från skolan under första yrkesåret. Med ett tydligare stöd för nyutbildade kan fler arbetsplatser anlita nyetablerade tekniker, säger Mikael Brännvall.

Stor påverkan

Pandemin hade stor påverkan på kulturyrken och många inom branschen bytte jobb.

Stor kritik riktades mot sättet som regeringen hanterade krisen på.

– Det är väldigt svårt att bedriva verksamhet även när vi får stöd och de stöd vi får räcker inte. Det handlar inte bara om nödstöd i stunden, utan om fortsatta stöd och uppstartsstöd när vi väl får öppna branschen igen, sade artisten Lisa Nilsson till SVT under pandemin.

Vill nå ut till ungdomar

Nu vill branschen nå ut till ungdomar för att locka fler till att jobba inom scenkonsten.

Ett förslag handlar om att göra de estetiska ämnena obligatoriska på gymnasiet.

Foto: M. Bjork

Text: Redaktionen