SVERIGE: Allvarlig uppmaning till regeringsanställda

2022 11 29

Anställda på regeringskansliet uppmanas agera efter meddelande om Tiktok.

Regeringskansliets personal har fått ett internt meddelande som skickar en tydlig uppmaning.

I meddelandet uppmanas de anställda att undvika appen Tiktok.

– Appen Tiktok bör raderas, är rubriken på meddelandet enligt Expressen.

Orsaken är att anställda på det kinesiska företaget bakom appen kan få åtkomst till känsliga uppgifter.

Ska vara arbetsrelaterade

Regeringskansliet har påmint sina anställda om att enbart använda sig av appar som är arbetsrelaterade på sina tjänstetelefoner.

Tiktok ägs av det kinesiska företaget Bytedance och har under de senaste åren blivit en av världens mest populära appar.

Åtskilliga uppgifter har pekat på att Tiktok olovligen samlar in data och information om sina användare.

Tillgång till information

Tidigare under november meddelade företaget att deras arbetare har tillgång till data från användare i Storbritannien och EU, uppger BBC.

Såväl EU som Storbritannien och USA har riktat kritik mot Tiktok för företagets tillgång till och hantering av personlig information.

Bland annat har amerikanska tjänstemän gått ut och sagt att appen bör förbjudas i USA.

“Aggressiv app”

Tiktok lanserades år 2016 och har år 2022 mycket stora användargrupper i flera länder.

I takt med appens tillväxt har experter gått ut och varnat för Tiktoks sätt att samla in information om sina användare.

Tiktok har möjlighet att samla in i princip all information från telefonen, även om appen är nedstängd, upper SVT.

Tiktok är väldigt aggressiv när det gäller att samla in information, säger David Lindahl, forskningsingenjör på FOI, totalförsvarets forskningsinstitut.

Nekar statlig kontroll

Tiktoks ägare Bytedance har flera gånger nekat till att företaget kontrolleras av den kinesiska regimen.

Det brittiska parlamentet stängde ner sitt Tiktok-konto i augusti efter att flera tjänstemän oroats över att data kan nå Kina. 

Appen är världens snabbast växande och har laddats ned nästan fyra miljarder gånger, uppger BBC.

Foto: Statskontoret

Text: Redaktionen 


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen