– Svenskparadis riskerar total kollaps

2021 05 26

Svenskparadiset Thailand tillhör de cirka 20 länder runt om i världen som riskerar att kastas in i en total sjukvårdskatastrof på grund av syrgasbrist.

Det uppger The Bureau of Investigative Journalism som granskat diverse data för att kartlägga den globala situationen kopplat till vilka länder som riskerar drabbas allra hårdast på grund av brist på syrgas inom sjukvården när allt flera covidpatienter ska behandlas. Följande länder har identifierats och riskerar gå samma väg eller ännu värre som Brasilien, Indien och Peru som redan drabbas mycket hårt:

◾Sydamerika

Argentina

Colombia

◾Asien

Iran

Nepal

Filippinerna

Malaysia

Thailand

Pakistan

Jordanien

Bangladesh

Sri Lanka

Myanmar

Vietnam

Afghanistan

Mongoliet

Kyrgyzstan

Laos

◾Nordamerika

Costa Rica

◾Afrika

Sydafrika

Angola

◾Oceanien

Fiji

– Kombinationen syrgasbrist och mycket låg andel vaccinerade i befolkningen gör länderna extremt sårbara, säger Leith Greenslade, koordinator vid Varje Andetag Räknas.

Behovet av syrgas för att behandla coronapatienterna har fördubblats när det gäller låg- och medelinkomstländer de senaste två månaderna konstaterar organisationen.

– Och flera av dessa länder hade brist på syrgas redan före pandemin, säger Greenslade som är mycket orolig över att syrgasbristen pressar ländernas sjukvårdssystem till kollaps.

ANALYS

Pandemin är långt ifrån över. Stora delar av världen riskerar ytterligare katastrof och är i akut behov av hjälp då fler länder riskerar att drabbas lika hårt som Indien.

Foto: Sumit Chinchane

[yop_poll id="101"]