Svenska toppolitiker: – Ovaccinerad vårdpersonal bör kunna omplaceras

2021 08 29

Vård- och omsorgsnära personal som väljer att inte vaccinera sig bör kunna omplaceras anser två ledande KD-politiker.

– Vaccin är ett av historiens absolut största vetenskapliga framsteg. I coronapandemins spår gjordes fantastiska insatser på flera håll i världen som ledde till att ett antal vaccin mot covid-19 utvecklades i rekordfart. Detta är en framgångssaga som förtjänar stort erkännande, anser Erik Slottner (KD) som leder KD i Stockholms Stad och Désirée Pethrus (KD) som leder KD i Region Stockholm.

Full vaccinationstäckning

– I Sverige är vaccinationsviljan hög, vilket vi ska vara tacksamma för. Men en hög vaccinationsgrad inom yrken som kommer i kontakt med riskgrupper räcker inte – bland personalen ska vi istället förvänta oss full vaccinationstäckning, framhåller de båda kristdemokraterna i SvD.

Anhöriga upprörda

De oroas över att en del äldre avstår vård av rädsla för att smittas och framhåller att anhöriga är och upprörda över att ovaccinerad personal fortfarande kan sätta deras närståendes liv på spel.

Yrken har förpliktelser

– Vi har full förståelse för denna frustration, som vi delar och instämmer i. Vi vill inte tvinga någon att ta vaccin, men med olika yrken följer också olika förpliktelser. För oss är det självklart att ett arbete som innebär att man kommer fysiskt nära riskgrupper medför skyldigheter.

Ska kunna omplaceras

–  Därför vill vi att arbetsgivare ska kunna omplacera ovaccinerad personal inom vård- och omsorgsyrken till roller där de inte kommer fysiskt nära riskgrupper, liksom att arbetsgivare ska kunna kräva att nyanställda är vaccinerade, betonar Slottner och Pethrus.

ANALYS

KD har sannolikt ett stort stöd för att vårdpersonal som vägrar att vaccineras – vilket leder till att patienter och äldre riskerar att smittas – ska kunna omplaceras.

Har fel yrke

Många torde finna att personer som jobbar inom sjukvården men som inte vill ta det vaccin som kan göra så att sjukvården kan komma på fötter igen helt enkelt inte är lämpade för sitt yrke.

Foto: G. Pflueger

[yop_poll id="545"]